Om oss

Idén om att starta en blogg växte fram efter många roliga och inspirerande samtal i vårt arbetsrum, i korridorer, på fikat och efter lektionsbesök hos varandra. Vi är två gymnasielärare som undervisar på Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapligt program i söderförort till Stockholm. Vi vill fånga den inre lärprocessen och lyfta pedagogiska frågor och tycker att undervisning är det roligaste som finns. Bloggen är en förlängning av de verkliga samtal vi har varje dag runt vår yrkesutövning och vårt verktyg att hålla fokus på det roliga med läraryrket. En plats där lusten till lärandet får styra. Välkommen!


Undervisar i pedagogik, pedagogiskt arbete, hälsopedagogik, specialpedagogik och naturguidning på Rönninge Gymnasium. År 2017-2019 Försteläraruppdrag inom undervisningslyftet i Salems kommun. Arbetar också som nationell apl-utvecklare för Skolverket. (Legitimerad och behörig). 2016- Masterstuderande vid Linköpingsuniversitet i Pedagogiskt arbete. 


Tidigare gymnasielärare i svenska och psykologi. Numera pedagogisk konsult på Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet och masterstudent i pedagogiskt arbete. Har också arbetat med att utveckla Skolverkets webbplats för nordiska språk.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...