måndag 7 december 2015

Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 5

Malin,

bedömningskursens femte (och näst sista) modul handlar om dokumentation. Den stora frågan är förstås: Hur ska jag dokumentera elevernas kunskapsutveckling på ett för dem begripligt sätt, som också hjälper mig vid betygssättning och som helst inte tar för mycket av min tid i anspråk?

Det är onekligen så att Måhl, Gustavsson och Sundbalds bok Betygssättning - en handbok tillsammans med vår lärplattform SchoolSoft hjälpt mig oerhört mycket vad gäller dokumentation. Tidigare har jag brottats med matriser i pappersform som jag fyllt i för varje elev. (Rekommenderas inte! Det blir kladdigt och otydligt och väldigt ofta fel) och haft svårt att på ett effektivt och tydligt sätt kommunicera resultaten till eleverna. Här nedan tänkte jag föröka beskriva hur jag numera dokumenterar, med utgångspunkt i ett exempel från kursen Svenska 1.

Min primära dokumentation, så som resultat på prov eller muntlig anföranden sparar jag på två ställen: Prov, resultatlistor och ifyllda matriser och anteckningar från muntliga anföranden och seminarier sparar jag i ett arkiv, en stor papplåda för A4-papper (en per ämne och läsår). Resultaten förs sedan in i digital form i SchoolSoft, den lärplattform vi använder på vår skola.

På Schoolsoft finns också all sekundär dokumentation: Här markerar jag uppnådda kunskapskrav utifrån varje arbetsområde i en digital uppgiftsmatrismatris och skriver kunskapsomdömen om vad eleven uppnått och INTE uppnått, samt ett eller två utvecklingsområden att arbeta vidare med till nästa gång. Nyckeln till tydligare kommunikation har varit att först kommunicera förväntat resultat till eleven, och sedan återkoppla hur elevens prestation mäter sig mot det detta. Det förväntade resultatet och återkopplingen till eleven, kunskapsomdömet, kan då se ut såhär:Denna formella information ges till eleven efter varje arbetsmoment i kursen och finns sedan kvar för dem och deras vårdnadshavare att titta på i lärplattformen när helst de önskar. Skolverkets direktiv är att den formella informationen ska "Bibehålla information om elevens kunnande utifrån styrdokumenten under längre tid." Detta tycker jag att min dokumentation lever upp till, inte minst eftersom varje kunskapsomdöme är kopplat till kunskapskraven. Kunskapsomdömena och matrisen gör det då enkelt för att sätta betyg, lämna över till annan lärare (om jag skulle bli sjukskriven eller byta jobb) eller att skriva omdömen inför utvecklingssamtal.

Eleverna har rätt till fortlöpande information, vilket informationen efter varje arbetsområde kan ses som. Jag har emellertid märkt att detta inte räcker. Till mina elever har jag sagt att de altid kan mejla eller prata med mig i samband med lektionen om hur de ligger till i kursen. När två tredjedelar av kursen gått får alla en summerad avstämning och information om potentiella slutbetyg utifrån den kursmatris som finns i Schoolsoft. Så här ser det ut i de digitala matriserna utifrån uppgiften och i kursen som helhet:


Utöver den formella dokumentationen, dokumenterar jag också informellt i min anteckningsbok som jag alltid har med mig. Här skriver jag ner vad måste jag tänka på nästa lektion, vilken kollektiv återkoppling jag ska ge till klassen efter ett arbetsområde och vilka områden klassen som helhet behöver arbeta mer med, exempelvis. Här noterar jag också informella bedömningar. Jag lägger emellertid inte så stor vikt vid informella bedömningar (som är mycket svåra att göra på ett rättsäkert sätt), men noterar om det är någon elevprestation under lektionstid som är exceptionell i förhållande till kunskapskraven i något avseende.

Något jag skulle vilja arbeta vidare med nu är: Förstår vi varandras dokumentation? Jag vill också inventera hur mina elever uppfattar begreppen återkoppling, bedömning och betygsättning - är dokumentationen tydlig? Följande frågor vill jag ställa till eleverna:
  • När får du återkoppling?
  • Hur får du återkoppling?
  • När förstår du återkopplingen? 
  • När använder du återkopplingen?
  • Beskriv en återkoppling som stöttade dig i ditt lärande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...