måndag 2 november 2015

Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning - modul 3

Malin,

Nu har jag gjort klart modul 3 i Skolverkets webbaserade kurs om betyg och bedömning. Denna gång var fokus på planering och planeringens betydelse för bedömning. Du och jag har ju arbetat flitigt med Måhl, Gustavsson och Sundblads handböcker om betygssättning och provkonstruktion och efter det kändes modul 3 som en mer ytlig repetition av något jag redan reflekterat mycket över.


Vad tar jag med mig?

Jag fick möjlighet att reflektera över hur MÅL – BEDÖMNING – UNDERVISNING hänger ihop, alltså vilken samstämmighet min undervisning har. 
  • Mål: Vilket kunnande, i relation till ämnets syfte ska eleverna utveckla?
  • Bedömning: Fångar min bedömning det avsedda kunnandet? 
  • Undervisning: Hur stöttar min undervisning det kunnande som ska utvecklas och hur vet jag det?
Jag fick också lära mig begreppet baklängesplanering (backward design), att alltid börja planeringen med att fråga mig: Vad ska eleverna lära sig? 

Jag upplever att min undervisning mestadels har god samstämmighet, men att det - såklart - är något som jag som lärare måste vara observant på vid varje ny planering. Jag gör så gott som alltid baklängesplaneringar. Just planeringar är något av det roligaste jag vet och att utveckla planeringar med god samstämmighet är kul, speciellt sedan jag hittat redskap för att göra bra planeringar (exemeplvis i Betygssättning - en handbok).

I modulen presenterades också begreppet bedömningsaspekter, att konkretisera det som ska bedömas på ett sätt som eleverna kan förstå. Skolverket har gett ut en publikation om bedömningsaspekter för grundskolan, men på gymnasiet har jag inte stött på begreppet många gånger förut. Detta är också ett bedömningsverktyg jag skulle vilja arbeta mer med.Här nedan följer förväntat resultat runt arbetsområdet Motivation i kursen Psykologi 2b så som jag presenterat det för eleverna i den planering de fått av mig. Arbetsområdet ska examineras i ett muntligt seminarium. Nu har jag försökt konkretisera det förväntade resultatet i bedömningsaspekter att lyssna efter på seminariet. Det visade sig dock vara väldigt svårt eftersom flera av aspekterna gick in i kunskapskraven, exempelvis kan det förväntade resultatet "kunna redogöra (översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat) för olika perspektivs förklaringar inom tillämpningsområdet motivation."  tangera bredd, och begreppsanvändning så väl som konkretisering. Bedömningaspekterna nedan får ses som ett första försök.

Förväntat resultat

Efter delmomentets slut förväntas eleven:
  • kunna redogöra (översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat) för olika perspektivs förklaringar inom tillämpningsområdet motivation.
  • kunna behärska centrala begrepp inom motivation så som gamifiering, positiv och negativ förstärkning, dopamin, information gap-teorin, drive-teorin, traitteorin, Maslows behovstrappa, Reiss 16 behov, flow, motivation, drivkraft, kompetensmotivet, ömsesidighetsmotivet och nyfikenhetsmotivet och ihärdighet.
  • kunna redogöra (översiktligt/utförligt) för vad motivation är relatera till egna erfarenheter i samband med det.
  • kunna värdera (med enkla/nyanserade omdömen) olika perspektivs förklaringar till motivation och föra (enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade) resonemang om de olika förklaringsmodellernas betydelse för helhetssynen på människan.
BEDÖMNINGSASPEKTER
E
C
A
BREDD
Beskriver några teorier om motivation
Beskriver flera teorier om motivation och hänvisar till relevanta källor.
Beskriver flera teorier om motivation och hänvisar till relevanta källor.
BEGREPPSANVÄNDNING
Använder några begrepp
Använder många relevanta begrepp
Använder nära nog alla relevanta begrepp
PROBLEMATISERING runt teoriernas förklaringsvärde
Kan namnge det perspektiv som bäst förklarar motivation.
Kan namnge det perspektiv som bäst förklarar motivation och ge en motivering till varför.
Kan se motivation ur flera psykologiska perspektiv.
KONKRETISERING
Ger något eget exempel på motivation
Ger något eget exempel på motivation
Ger många egna exempel på motivation.
SLUTSATS runt vad som motiverar oss
Drar en enkel slutsats om vad som motiverar människor.
Drar en väl underbyggd slutsats om vad som motiverar människor.
Drar en väl underbyggd slutsats om vad som motiverar människor utifrån fakta och logik.

Vad händer nu?

Nu vill jag arbeta vidare med bedömningsaspekter i mina planeringar. Hur kan jag göra det jag ska mäta tydligare för eleverna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...