lördag 7 november 2015

Föhandlingsutrymme som didaktisk metod

Josefin, 

jag har läst kapitlet Hur formas egentligen vuxnas undervisning? av Eriksson, Larsson och Sipos Zackrisson från boken Lärande på vuxnas vis (2009). Kapitlet hjälpte mig att sätta ord på tankar jag haft kring elevernas delaktighet i undervisningen. 


Enligt Eriksson, Larsson och Sipos Zackrison (2009) påverkas lärarens undervisning och vuxnas lärande i vuxenutbildning av olika faktorer. Hur läraren utformar sin undervisning påverkas t.ex. av läroplaner, kursplaner, resurser, lokaler, tid, gruppstorlek, egna föreställningar om undervisning och lärande men också av vad som beslutas inom kollegiet. Dessa ramar gör att läraren behöver anpassa sin undervisning, dessa ramar kan inskränka på de idéer läraren egentligen har kring hur den vill skapa lärandesituationer genom sin undervisning. De studerandes lärande påverkas av deras egen livssituation, erfarenheter, kunskaper, etnicitet, identitet, men också av olika föreställningar kring hur utbildning och lärande bör organiseras och utformas i skolan.  Den studerandes delaktighet och att kunna påverka utbildningens former och innehåll är förhållandevis liten, detta då ramarna för vuxenutbildningen ser ut som de gör. Det finns dock ett förhandlingsutrymme mellan läraren och den studerande kring arbetssätt och innehåll, i detta förhandlingsutrymme kan diskussioner och maktkamper uppstå mellan lärare och studerande. Frågor om makt, mångfald och identitet påverkar undervisningen och förhandlingsutrymmet. 


Detta tänker jag kan översättas till våra elever på ungdomsgymnasiet. Jag tänker också att det är just detta förhandlingsutrymme vi lärare ska använda oss av för att skapa delaktighet och att vi använder det på ett medvetet sätt som en del av undervisningen. Att vi redan när vi planerar ett arbetsområde ställer oss frågan, vad kan eleverna ges möjlighet att förhandla kring och påverka? Har vi redan i planeringsstadiet funderat kring detta tänker jag att vi också på ett klokare sätt kan möta våra elever, vi blir tryggare i vad som är förhandlingsbart och vad som inte är förhandlingsbart. 


Vad tänker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...