måndag 30 november 2015

Att planera och sambedöma i kursen Psykologi 1 med hjälp av Måhl, Gustavsson och Sundblad.

Malin,

under läsåret har jag och min psykologikollega Elin samplanerat kursen Psykologi 1 efter modellen som presenteras i Betygssättning - en handbok (Liber, 2012). Vilket roligt arbete det har varit! Genom att vrida och vända på kunskapskrav och tänka om i gemensam diskussion tycker vi båda att kursen blivit bättre och vi proffsigare. Dessutom verkar eleverna förstå innehållet bättre och når högre resultat.

Så här gjorde vi:

  • Vi började med att göra alignment där vi samlade lektionsidéer och tydliggjorde koppling mellan mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Ur detta utkristalliserades det tre delmoment: Psykologins historia, De moderna perspektiven och Psykiska hälsa.
  • Arbetet med varje delmoment planerade vi ett i taget efterhand som kursen fortskred. När vi startade ett moment hade vi dock planering, examination och bedömningsmall klar, utifrån arbetsgången i Betygssättning - en handbok. För att se hur en planering med bedömningsmall och exempel på examinationsfrågor kan se ut i Psykologi 1,  klicka här. Styrkorna med att följa en given planeringsmall är många. Det finns möjlighet att arbeta fram planeringen tillsammans i ett gemensamt dokument - vi vet båda vad som ska stå under varje given rubrik. Fokus blir att göra varje del så tydlig som möjligt för eleverna och oss själva. Genom gemensam mall för bedömning blir elevernas examinationer också betydligt mer lättbedömda. Att planering och examination är klara vid starten av ett arbetsområde gör också att det är betydligt enklare att lotsa eleverna mot det förväntade resultatet. Den tid man förlorar till planering vinner man många gånger om i bedömning och resultat.

  • Efter varje delmomet har vi sambedömt elevsvar. Detta har underlättats av att vi har samma planering och examinationer samma vecka. Framförallt har vi sambedömt de svar som inte passar in i mallen som vi på förhand konstruerat.

Så här skulle jag vilja arbeta i alla mina kurser, men inser att det faktum att jag och Elin delar samma arbetsrum, varit motiverade att testa ett nytt arbetssätt och har kurser som ligger parallellt varit avgörande för att samarbetet skulle vara möjligt och blivit så bra som det blev.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...