måndag 26 oktober 2015

Uppsats i didaktik

Josefin, 

Jag är sedan innan sommaren klar med min C-uppsats i didaktik. Jag har inte skrivit uppsats på 15 år och processen var intressant på många sätt. Det var en ödmjukande process och jag upptäckte hur kul jag tyckte det var att  få vara nyfiken, att få undersöka, att få intervjua, att få skriva och att få gå in i och upp i ett specifikt och avgränsat område. Att få intervjua duktiga kollegor runt om i landet var fantastiskt givande.   

Det här är vad studien handlar om och visar:
I studien beskriver och analyserar jag vad ett antal yrkeslärare uppfattar som kvalitet, möjligheter och begränsningar i bedömning av lärande i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) och detta inom gymnasial yrkesutbildning. Jag undersökte även hur dessa yrkeslärare värderar sin egen bedömningspraktik i samband med apl. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer. 
Resultatet visar att de yrkeslärare som ingått i studien anser att en tydlig och genomskinlig bedömning för både handledare och elev, att goda förberedelser och efterarbete, att apl-besök och trepartssamtal samt likvärdig bedömning är viktiga pusselbitar för att bedömning av kvalitet ska kunna göras i samband med apl. För detta arbete uttrycker yrkeslärarna att de behöver förutsättningar, där bland annat tid för apl-arbete, men också tid för utvecklingsarbete är viktiga faktorer. Rektor har i detta sammanhang en central roll i att organisera verksamheten så att förutsättningar ges för detta arbete. Handledarens, arbetsplatsens och yrkeslärarens kunskaper och kompetens samt goda relationer och samverkan mellan apl-plats och skola är också faktorer som påverkar de bedömningar som sker i samband med apl. 
Yrkeslärarna beskriver att apl är en viktig del i elevernas yrkesutbildning och att de allra flesta av eleverna lyckas mycket bra på apl och får goda resultat. Yrkeslärarna i denna studie är väl medvetna om sin egen bedömningspraktik, de kan sätta ord på vad de gör bra och vad de vill utveckla. De anser sig följa styrdokumenten idag, detta efter att det skett ett utvecklingsarbete på skolorna kring apl-frågor. 

Här är hela uppsatsen:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:848046/FULLTEXT01.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...