tisdag 27 oktober 2015

Reflektion kring mina egna prov 2

Josefin, 

Se tidigare inlägg här. 

I kursen Specialpedagogik brukar jag i första delmomentet ha ett prov där jag bland annat kollar att de kan de grundläggande begreppen men också att de förstått dem. Första delen i provet har låg omkodning och de består av flervalsfrågor, i den andra delen har jag försökt göra provfrågor som testar om eleven förstår begrepp och centrala delar. Jag har tidigare varit mycket nöjd med detta prov, men efter dagens diskussioner ser jag dess brister. Jag ska ta upp några här:

Här är ett exempel: 

Utredande text

 1. Beskriv begreppet diagnos och ge exempel. Diskutera hur du tänker kring diagnoser? På vilket sätt kan en diagnos hjälpa och på vilket sätt kan den stjälpa?

Det finns mycket man kan kritisera i hur den här frågan är konstruerad.

Enligt Måhl, Gustavsson och Sundblad (i boken Prov och arbetsuppgifter) kan utredande frågor ha olika form och efterfråga olika kunskaper. Eleven ombeds förklara centrala tankegångar i ett ämne, den kan också uppmana till jämförelse och frågan kan också uppmana till reflektion eller motiveringar. Syftet är att få tillgång till indikatorer på att eleven förstått centrala tankegångar i ämnet. 
Exempel på bra utredande frågor enligt Måhl och gänget (s. 86):

 1. Hur skiljer sig buddismens syn på själavandring från hindusimens?
 2. När vi läste och pratade om Robinson Crusoe kom vi fram till att Daniel Dafoe ger en annan bild av dåtidens engelsmän än vad Jonathan Swift gör. Daniel Dafoe har en annan uppfattning om sitt folk. Jämför böckerna med varandra och beskriv skillnaden.
Exempel på mindre bra utredande frågor enligt Måhl och gänget:
 1. Rita strukturformen för vätgas.
 2. Redogör för fotosyntesen.
 3. Vad vet du om sionismen?
Det utredande momentet har i dessa frågor utgått och uppgiften behöver inte besvaras med hela meningar, omkodningen blir då låg. Detta gör att läraren inte kan säkra om eleven förstått innehållet eller ej. Indikatorerna blir helt enkelt osäkra.

Så, för att återgå till min provfråga.
Utredande text

 1. Beskriv begreppet diagnos och ge exempel. Diskutera hur du tänker kring diagnoser? På vilket sätt kan en diagnos hjälpa och på vilket sätt kan den stjälpa?

Frågan kan ifrågasättas med hjälp av följande frågor:
 • Är frågan en utredande fråga? Ja, den är utredande, men....
 • Placerar den eleven på en angiven plats i ett kunskapsområde och uppmanar eleven att tänka i en angiven riktning? Nej, frågan är för stor och för spretig. Den kommer att vara svårrättad. 
 • Är den tillräckligt avgränsad? Nej, framförallt inte när jag skriver "diskutera hur du tänker". 
 • Vilka indikatorer på kunskap vill jag se och gör frågans konstruktion så att jag ser dessa indikatorer? Jag var ute efter att se om eleven förstått begreppet diagnos och att eleven kan resonera kring konsekvenserna av att få en diagnos, dess fördelar och nackdelar.
 • Vilken grad av omkodning sker? I den första frågan där de ska beskriva begreppet, där sker en låg form av omkodning, då eleven egentligen skulle kunna skriva något den lärt sig utantill. 
Jag tror att man kan höja kvaliteten på frågan genom att skriva om den och göra den till en fallbeskrivning istället. Efter fallbeskrivningen kan man ställa följdfrågor vilka gör att omkodningsgraden ökar. 

Johanna har haft det tufft i skolan i många år. Hon har fått kämpa med att hänga med på lektioner, att läsa och att skriva. Efter att hennes lärare uppmärksammat hennes svårigheter och genom påtryckningar från familjen, har nu Johanna utretts och fått diagnosen dyslexi. 

Vilka konsekvenser kan en diagnos innebära för Johanna i skolan och skolmiljön? Resonera och diskutera kring vilka fördelar och nackdelar du ser med att Johanna får en diagnos. Motivera dina svar genom att förklara varför.  

Genom att göra så här, har jag då höjt kvaliteten på provuppgiften enligt mina ifrågasättande frågor här ovan? 

Josefin, vad tycker du?

2 kommentarer:

 1. Wow! Vad mycket tydligare det blev med fallbeskrivningen!

  Det var väldigt givande att få vända och vrida på frågorna vi tidigare ställt i våra prov. Känner mig redo att omformulera det mesta av det jag tidigare gjort i provväg.

  När jag läser själva frågan "Vilka konsekvenser kan en diagnos innebära för Johanna i skolan och skolmiljön? Resonera och diskutera kring vilka fördelar och nackdelar du ser med att Johanna får en diagnos. Motivera dina svar genom att förklara varför." tänker jag att det finns oklarheter i att eleven både ska resonera, diskutera och motivera varför. Kanske skulle det bli tydligare om du istället skrev: "Vilka konsekvenser kan en diagnos innebära för Johanna i skolan och skolmiljön? Resonera dig fram till ett svar genom att diskutera de fördelar och nackdelar du ser med att Johanna får en diagnos.

  Vad tror du om det?

  SvaraRadera
 2. Du, tack... frågan blev tydligare... :)

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...