tisdag 27 oktober 2015

Reflektion kring mina egna prov 1

Josefin, 

i ett prov om mobbning och diskriminering i kursen människors miljöer, där jag bland annat examinerat de grundläggande begreppen har jag gjort fallbeskrivningar, efter fallbeskrivningen ville jag att eleven skulle skriva in rätt begrepp. Eleven fick i förväg veta vilka begrepp den kunde använda sig av. 

Så här såg det ut: 
Välj mellan begreppen: 

  • Mobbning, kränkning, kränkande behandling, trakasserier, likabehandling, likabehandlingsplan

2. Maktpositionen mellan två elever är ur balans. Eleverna heter Per och Magnus. Magnus har mer makt än Per och kallar honom för “bög” och ibland “bög-jävel”. Magnus drar också sex-skämt om Per och försöker göra bort honom framför de andra hela tiden. Magnus har också sagt att han “hatar bögar” och tycker att det är fel att vara homosexuell.


Vad kallas detta för? _____________________________________________________


Det svar jag var ute efter är trakasserier, detta då trakasserier är kopplade till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier skulle vara det mest korrekta svaret. Dock fick jag många olika svar och man kan indirekt säga att mobbning, kränkning, kränkande behandling och trakasserier är korrekta svar på frågan. Detta skapar problem när jag bedömer elevens svar. 

Jag vill ju veta om eleven kan skillnaden på kränkning, mobbning och trakasserier. Hur ställer jag då frågan så att jag får reda på detta?

Skulle det hjälpa om jag ger tre exempel och att eleven får välja mellan dessa? 


A. Maktpositionen mellan två elever är ur balans. Eleverna heter Per och Magnus. Magnus har mer makt än Per och kallar honom för “bög” och ibland “bög-jävel”. Magnus drar också sex-skämt om Per och försöker göra bort honom framför de andra hela tiden. Magnus har också sagt att han “hatar bögar” och tycker att det är fel att vara homosexuell.

B. Patricia har inte kommit in i klassen ordentligt, hon är oftast utanför, får inte vara med i grupparbeten, har ingen att vara med på rasten och får sitta själv i matsalen. Klasskamraterna kommenterar inte henne och de ignorerar henne konsekvent. Om Patricia säger något låtsas de andra som att de inte hör eller så blir de tysta och ger varandra blickar.


C. Två elever bråkar. De är vänner i vanliga fall. Ingen har mer makt än den andre. De säger elaka, olämpliga saker till varandra.

1. Vilken av exemplen är trakasserier? 

2. Motivera ditt svar genom att förklara varför detta är ett exempel på trakasserier, ge exempel från fallbeskrivningen. 

3. Vilken av exemplen är mobbning? 

4. Motivera ditt svar genom att förklara varför detta är ett exempel på mobbning, ge exempel från fallbeskrivningen.   

Här kan man fundera kring graden av omkodning, vilken processtandard och uppgiftstandard frågan har. Men också om man ska ställa frågor om alla begrepp man vill ha svar kring? Man kan även fråga sig vilka typer av svar man kan få, och vilken resultatstandard man är ute efter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...