måndag 8 juni 2015

Betygssättning - en handbok

Malin,

under några veckor har jag haft förmånen att ha fördjupat mig i bedömning och betygssättning, både
via Skolverkets webbaserade kurs, men också via boken "Betygssättning - en handbok" av Gustavsson, Måhl och Sundblad (Liber, 2012). Här nedan tänkte jag summera vad jag tar med mig från min läsning.

Gustavsson, Måhl och Sundblad belyser betygssättning i olika tider och gör upp med betygsinflationen (som de menar inte längre finns). Likaså diskuterar de validitet och hur man når likvärdig betygssättning (sambedömning, sambedömning, sambedömning). Störst intryck på mig gjorde emellertid den arbetsgång de presenterar för att göra betygen rättssäkra. Arbetsgången utgår ifrån de sju punkter jag listat nedan. Bredvid har jag försökt förtydliga hur jag vill arbeta med detta framöver.

1. Vilka arbetsområden ska behandlas? Här handlar det om att identifiera vilka arbetsområden som är lämpliga i kursen och prioritera bland centralt innehåll. Realitetsanpassa! Arbetsområdena vill jag synliggöra i alignment.

2. I vilken ordning ska arbetsområdena behandlas? För att optimera elevernas möjlighet till höga betyg ska jag enligt Gustavsson, Måhl och Sundblad börja med det lättaste.

3. Hur ska det förväntade resultatet beskrivas? Till varje arbetsområde ska jag lista förväntat resultat (istället för att bifoga kunskapskrav och checklistor som jag tidigare gjort.) Listan kan även innehålla rutiner och minneskunskaper som är nödvändiga för att åstadkomma de resultat som behövs på examinationerna.

4. Vilka examinationsuppgifter ska genomföras och hur ska resultatet beskrivas? Här ska jag tänka igenom vilka examinationer som bäst ger eleverna möjlighet att nå kunskapskraven. Förkunskapsprincipen ska gälla, menar Gustavsson, Måhl och Sundblad, det vill säga: de krav som ställs på senare prestationer ska inkludera de som ställts i tidigare.

5. Hur och när ska prestationer översättas till kunskapsomdömen? Efter varje delmoment i kursen skriver jag ett kunskapsomdöme av typen: "NN kan översiktligt återge innehåll och bärande tankar i ett skönlitterärt verk." (se s. 275-278) och publicerar det på Schoolsoft. Där markerar jag också vilka kunskapskrav som uppnåtts.

6. Hur och när ska skriftliga omdömen ges? Skriftliga omdömen kommer att ges ca två gånger per 100-poängskurs, i samband med utvecklingssamtal och när ca 75 % av kursen gått. Här ska jag klargöra vilka förmågor och kunskaper som eleven motsvarar så här långt att döma av elevens prestationer. Här ska jag också sätta betyg på eleven och motivera det. Av omdömet ska det också framgå vilka kunskapskrav eleven inte har uppnått.

7. Hur och när sätts betyg? Betyg sätts efter sammanvägning av bedömningar och kunskapsomdömen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...