onsdag 29 oktober 2014

Bedömning och betyg - Skolverkets webbaserade kurs


Josefin, 
jag har börjat Skolverkets webb-baserade kurs om bedömning för grundskolan 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildning. Det lilla jag sett hittills är kanonbra, jag känner att jag får svar på många saker jag funderat kring och varit frustrerad över när det kommer till bedömning. Det är framförallt ett klipp i modul ett med Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet som jag fastnat för.

I detta klipp pratar hon vilka frågor vi måste ställa oss när vi planerar för vår bedömning. 

  1. Varför ska vi göra bedömningen och vad ska vi använda den till? Alltså vad är syftet med bedömningen?
  2. Vad ska vi bedöma vid ett bestämt tillfälle?
  3. Hur ska det bedömas? Alltså vilken metod ska användas vid bedömningstillfället? 
  4. Vem ska göra bedömningen? Är det eleven och/eller läraren som ska bedöma? Är det någon extern som ska göra bedömningen?
  5. Och vad leder bedömningen till? Finns det validitet och reliabilitet i bedömningen? 
Några saker jag stångats med när det kommer till min egen bedömning är att 
  • avgöra när eleven ska få ett samlat omdöme i form av ett betyg under kursens gång, om var den ligger i nuläget 
  • veta hur många moment/delar varje kurs ska delas in i
  • hur mycket tid jag ska lägga på stoffet v.s. förmågorna och hur jag kombinerar dessa
Du och jag har diskuterat dessa punkter många gånger. Jag har varit så osäker kring mitt sätt att arbeta och många gånger känt att jag stått på skakiga ben i mina beslut. Jag vill hitta en trygghet så att jag känner att jag gjort allt i min makt för att bedömningen ska bli så tillförlitlig och rättssäker som möjligt samt att den framförallt främjar lärande. Jag vill att eleven ska känna att den får lära sig saker och träna i lugn och ro fram till ett skarpt läge, en tydlig bedömningssituation och att allt det vi gjort fram till bedömningssituationen har hängt samman. Jag vill vara tydlig gentemot mina elever, jag vill att det ska finnas ett samförstånd kring bedömningen, att den ska vara så transparent att både jag och eleverna exakt vet vilket betyg som ska sättas efter att kursen är slut. 

Erickson gör flera liknelser i detta klipp vilka jag fastnat för och som hjälpt mig vidare. En handlar om att elevens lärande är som ett hus där byggstenarna är stoffet och det som håller ihop huset är förmågorna. Det gäller att vi i vår undervisning och bedömning inte endast plockar ut byggstenarna och gör lärandet ensidigt, alltså bara fokuserar på stoffet, då blir det svårt att få ihop huset. Vi kan heller inte bara fokusera på utsidan, alltså inte få med stoffet, då ramlar huset ihop. Nu är detta min egen tolkning av det hon sa, det är alltså inte ett ordagrant citat. Hon talade även om att det gäller att ha en växelverkan mellan att bryta ner bedömningen i mindre delar och att sätta ihop den i större. Vidare talar hon om att risken med om man bryter ned bedömningen i för små beståndsdelar så blir det bara grus kvar som man i slutändan får svårt att få ihop. Det ska alltså vara en balans mellan mindre beståndsdelar och helheter. 

Jag känner här efter att jag lyssnat på Erickson att jag i min undervisning och i mitt bedömningsförfarande kan känna mig lugnare, jag behöver inte stå på så skakiga ben. Detta klipp hjälpte mig att få ihop mina delar i min bedömningskompetens. Jag är inte framme än (om man någonsin blir det), men jag är på gång. Erickson sa också något i stil med, betyg är en slutpunkt i en öppen och tydlig bedömningsprocess, det tycker jag var en bra definition på betyg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...