söndag 21 september 2014

Digitala mindmaps (tankekartor) att använda i undervisningen

Malin,

jag fick lust att testa att göra digitala mindmaps (tankekartor) när jag skulle göra en bild av min praktiska yrkesteori nyligen och kom att prova tre olika gratisvarianter och fastna för en. Jag testade:

1. Bubbl.us
2. Mindmup.com
3. Mindomo.com

Fastnade för Bubbl.us eftersom den gav möjlighet att ändra färg på bubblorna, variera textstorlek och göra radbrytningar inne i en bubbla. Dessutom kunde man logga in med vårt googlekonto och mindmappen sparas automatiskt när man är inloggad på google i sin dator (vilket vi ju alltid är). De andra krävde registrering och om man sparande via googlekonto gick vårt arbetsmejl inte att använda. Mindmup och Mindomo hade också färre redigeringsmöjligheter och jag saknade framför allt möjligheten att ge bubblorna olika färg.

Alla tre var annars mycket lätta att använda, och frågan är om det inte går lika fort att göra en mindmap digitalt som att göra för hand, om inte fortare till och med. En ytterligare fördel med det digitala jämfört med att skriva för hand var också att det gick att organisera om och flytta runt efterhand, vilket visade sig vara synnerligen användbart. Jag tänker att eleverna kan använda mindmaps när de ska brainstorma, aktivera förkunskaper eller för att synliggöra lärande efter ett arbetsmoment. Den digitala varianten är ju smart att använda när eleverna har datorerna framme.

Vad tänker du om digitala mindmaps? Har du provat några spännande digitala verktyg på sistone?

Bubbl.us

Mindmup.com
Mindomo.com

fredag 19 september 2014

Så här arbetar jag! Mindmap med min praktiska yrkesteori

Malin

Efter att vi nu reflekterat och utvecklats tillsammans några år fick jag för mig att jag ville sammanställa en (ny) praktisk yrkesteori, en bild av hur jag vill arbeta och faktiskt undervisar och framförallt vad jag anser vara viktigt i min profession. Somligt gör jag alltså redan, annat vill jag göra mer av och några strategier har jag bara läst om och aldrig provat.

Mindmappen blev en ögonblicksbild som jag hoppas kunna gå tillbaka till, revidera och utveckla. Samtidigt är den en påminnelse om min kompassriktning och vilka komplexa ställningstaganden och handlingar mitt yrke kräver; jag arbetar medvetet och målinriktat och blir aldrig färdig. Ville också synliggöra mina ställningstaganden genom att visa på vilken vetenskaplig grund min teori vilar med koppling till litteratur.

Jag började med att rita och skriva för hand, men gjorde sedan en mindmap online via bubbl.us. Båda ser du här nedanför. Att strukturera mina tankar i en mindmap var härligt, något jag längtat efter. Medan jag skrev bläddrade jag i litteratur och läste gamla anteckningar. För mig var det här ett bra sätt att sortera tankarna och göra mig redo för att komma tillbaka till jobbet efter min föräldraledighet. Men fortfarande efter många timmars mindmappande känner jag mig inte riktigt klar och har mer jag vill skriva ner och kommer att fylla på efterhand.

Jag fick fram tre viktiga hörnstenar i min profession:
  1. Ledarskap som utvecklar eleverna
  2. Bedömning för lärande
  3. Språkutvecklande arbetssätt

Vad tänker du när du ser mina bilder? Saknar du något? Finns det något som du gör annorlunda? Hur gör du för att sortera dina tankar?


torsdag 18 september 2014

Bokrecension: Hjälpmedelsboken- från grundskolan till gymnasiet

Josefin, 

jag fick för en tid sedan en bok från förlaget Pavus Utbildning att recensera här på bloggen. 

Hjälpmedelsboken- från grundskolan till gymnasiet är en bok om hjälpmedel, stöd, strategier och verktyg för pedagoger och föräldrar till elever med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. adhd, autismspektrumtillstånd och dyslexi. Boken beskriver vilka svårigheter dessa elever stöter på i sitt lärande och kopplar stödåtgärder, verktyg, kompensatoriska hjälpmedel, förhållningssätt och attityder till dem. Detta gör att boken är mycket lätt att hitta i och slå i. Boken har också intervjuer med pedagoger, experter och föräldrar, dessa intervjuer breddar och ger perspektiv.

Om man vill ha en lättillgänglig och övergripande bok om olika kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så är detta en bra bok att ha i sin bokhylla. Boken erbjuder handfasta tips och personliga erfarenheter från pedagoger, experter och föräldrar. Det jag tycker gör boken extra bra är att den visar på många alternativ till stöd samt att den trycker på det faktum att alla elever är individer vilka man måste utgå från för att kunna hjälpa på bästa sätt. 

Hjälpmedelsboken - från grundskolan till gymnasiet
För pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd
Av: Gunilla Gerland
Pavus utbildning

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...