onsdag 13 augusti 2014

Josefins mål för läsåret 2014/2015

Hej Malin!

Nu har det blivit dags att starta upp läsåret och sätta mål för året. Vilka mål har du? Än så länge är jag föräldraledig, men ser fram emot att komma tillbaka i oktober. Min termin smygstartade med en tvådagars ledarskapsutbildning i Situationsanpassat ledarskap, vilken väckte många nya tankar och därför vill jag formulera mina målsättningar redan nu.

I år har jag lagt fokus på tre mål, istället för sju som jag hade förra året. Förhoppningen är att det ska bli lättare att hålla fokus och prioritera. Jag kan inte göra allt på en gång, även om jag vill. Här är mina tre mål för läsåret 2014/2015 (med reservation för att jag omformulerar innan jobbet drar igång på riktigt):

1. Jag vill utveckla mitt ledarskap med hjälp av de redskap jag fått under min ledarskapsutbildning. Genom att ställa mig själv frågor som Vad behöver gruppen nu? och fundera över om jag ger det ledarskap jag själv behöver eller det mina elever behöver vill jag utmana invanda mönster som kanske inte alltid är gynnsamma för mina elever. Genom att instruera mera, framför allt i nya grupper (där eleverna är nya för varandra) och då eleverna är motiverade men saknar kunskap/förmåga vill jag se om elevens prestation och motivation ökar. Min ledarskapsstil är tydligt relationsinriktad, vilket sägs fungera bra i mer etablerade grupper, eller med elever som är omotiverade. Jag har nog tidigare sett ett instruerande ledarskap som fult, vilket jag förmodar är kulturellt betingat. Genom att varje lektion arbeta med tydlighet och genom att träna på att ge instruktioner vill jag utveckla mitt ledarskap.

2. Jag vill öka läsförståelsen hos mina elever. Under förra läsåret listade jag ett antal strategier att använda för att läsförståelsen ska öka och nu vill jag leva som jag lär. Genom att använda några av de befintliga metoder som finns och genom att låta ett språkutvecklande arbetssätt genomsyra all undervisning vill jag öka läsförståelsen. Till min hjälp har jag framförallt Monica Reichenbergs bok Vägar till läsförståelse (2008) och Hanna Stehagens Språk i alla ämnen (2014), men även Skolverkets material "Språk i alla ämnen" och Ivar Bråtens Läsförståelse i teori och praktik. Metoderna jag vill använda i första hand genrepedagogik, cirkelmodellen, SIOP och reciprok läsundervisning.

3. Jag vill ha en färdig arbetsgång för alla moment jag genomför. Sedan tidigare har jag arbetet med alignment i mina kurser för att synliggöra sambandet mellan mål, syfte och kunskapskrav. Hur ett moment ska bedömas har bestämts vid momentets början. Nu vill jag i momentets början också ha tydliga strategier för hur resultaten ska följas upp, alltså hur ska eleven fylla på/utveckla kunskap efter den första bedömningen. Målet är att det inte ska bli "mer av samma", utan att elevens kunskapsnivå ska avgöra hur det fortsatta arbetet ser ut. Att elever fått komplettera för att nå E efter den första bedömningen har varit självklart i mitt tidigare arbetssätt, men jag vill nu utmana alla elever att arbeta vidare och ser framför mig att eleven efter en första bedömning kan få arbeta vidare på två-tre olika sätt beroende på kunskapsnivå.

1 kommentar:

  1. Vilka tydliga mål.
    Det är så kul att följa vår process och lärargärning genom denna blogg, från att ha varit "all over the place" till att börja gå ner på djupet i vissa väl valda delar.

    Genom att göra målen mer avgränsade och även koppla litteratur till dem gör dem tydligare, tajtare och mer utvärderingsbara. Jag tror att detta kommer gynna våra elever. Vi blir nog mer tydliga i vår riktning.

    Målet om att instruera mer har skapat många nya tankar hos mig. Det kan tas som så självklart för oss lärare - vi gör det ju varje dag. Just att vi gör det varje dag tror jag får konsekvensen att vi blir lite bortdomnade, luddiga, utsuddade i denna färdighet. Jag vet inte på vilket annat sätt jag ska förklara det.... Genom att ifrågasätta sig själv, hitta metoder för detta och medvetandegöra det för sig själv kan man bi duktig på det igen. Det kommer att gynna alla elever och en själv.

    SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...