måndag 28 april 2014

Det utvidgade kollegiet i sociala medier

Jag är så lycklig över det utvidgade kollegiet i sociala medier. Det är så fantastiskt att få möta kollegor runt om i landet över nätet och diskutera aktuella frågor man stöter på i arbetet som lärare. Vi diskuterar alltifrån skolpolitik, till rena konkreta tips för undervisning, till tolkning av våra styrdokument. 

Likvärdig bedömning är också något som diskuteras. Genom att diskutera och tolka våra styrdokument tillsammans når vi en än mer likvärdig bedömning, det är ovärderligt att få diskutera detta med andra från landets alla delar. Detta ger mig en trygghet. 

Att våga dela med sig, att våga fråga och att våga vara med i diskussioner är direkt avgörande för att  det utvidgade kollegiet ska fungera - tillsammans skapar vi, tillsammans hjälper vi varandra och vi gör det för att våra elever ska få en så bra utbildning vi bara kan ge dem. Tillsammans blir vi starka och tillsammans blir vi också trygga i våra tolkningar vilket spiller över i våra verksamheter. 

Genom det utvidgade kollegiet får jag dagligen nya tankar, infallsvinklar och kunskaper. 

Facebook blir mer och mer den arena jag använder mig av. Fördelen med Facebooks-grupperna är att grupperna håller sig till vissa ämnen, diskussionerna blir mer avgränsade och inläggen ligger kvar så att man kan gå tillbaka och titta. Twitter använder jag för att se vad som flödar för tillfället och bloggar läser jag mer när jag vill fördjupa mig i något. 

Några grupper jag är med i är:
Arbetsplatsförlagt lärande- ett forum för yrkeslärare
Gleerups Barn och fritid
The big five
Svensklärarna
Flippa klassrum
Bedömning för lärande
Digitala skollyftet formativ bedömning
Skolutveckling och lärande för framtiden

Några sidor jag följer är:
Skolverket
Skolinspektionen
Webbstjärnan
Steinbergs utbildning

Tack alla ni som deltar och bidrar i det utvidgade kollegiet!


Omvärldsbloggen
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/03/06/det-utvidgade-kollegiet-pa-och-utanfor-natet/

1 kommentar:

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...