tisdag 29 april 2014

Att läsa faktatexter med eleverna

Josefin,
Boken Vägar till läsförståelse, Texten, läsaren och samtalet av Monica Reichenberg (Natur och Kultur, 2008, Stockholm) vilken vi alla har läst som kompetensutveckling här på skolan, har verkligen hjälpt mig att sortera mina tankar och hjälpt mig att strukturera en del av mitt arbete kring språkutvecklande arbetssätt. Här nedan har jag gjort en kort sammanfattning av Reichenbergs definition av vad en god och aktiv läsare är samt en kort sammanfattning om hur man kan arbeta strukturerat med läsning av faktatexter.

En god och aktiv läsare ….

1. .. förstår när den förstår och när den inte förstår samt om den inte förstår så vet den hur den ska rätta till det.
2. … vet att den måste göra en ansträngning.
3. … skumläser för helheten.
4. … fördjupar sig i det väsentliga och gör understrykningar i texten.
5. … läser mellan raderna och tänker själv.
6. … planerar för hur texten skall användas i framtiden.
7. … kan bedöma sin egen förståelse och revidera sina egna kunskaper.
8. … använder sig av bilderna.
9. … letar i andra texter för att fördjupa sina kunskaper.
10. … är medveten om författaren och kan ifrågasätta denne.


Förslag på strategier/metoder för att bli en bättre läsare (faktatexter)

Gör tillsammans med eleverna först för att de sedan ska kunna göra själv.
1. Författare och omslag
- diskutera vem som är författaren och vad är det för omslagsbild
2. Översiktsläsning
- läs rubrikerna och diskutera vad innehållet i texten kan tänkas vara
- aktivera förkunskaperna genom att diskutera vad eleven kan om ämnet sedan innan
3. Titta på bilderna och illustrationerna
- diskutera varför de har valts
4. Kapitlets huvudidé
- läs inledning och avslutande stycke/ev sammanfattning och diskutera vad kapitlets huvudidé kan tänkas vara.
5. Läs kapitlet noga
- gör understrykningar i texten
- plocka ut viktiga begrepp och diskutera innebörden av dem (i dess sammanhang)
- diskutera vad som står mellan raderna (inferenser)
- diskutera tankar, reflektioner, frågor som dyker upp
- diskutera vad texten gav (nya kunskaper, insikter)
6. Användningsområde
- diskutera vad texten ska användas till

Dessa metoder och strategier är inget nytt, dock är det bra att påminna sig om dem. Jag ska ägna mer tid i min undervisning åt att prata om dessa strategier och även vad en god läsare är. Genom att prata om detta kan förhoppningsvis eleverna själva utveckla lässtrategier som fungerar för dem. 

Hur tänker du kring det här?


Vägar till läsförståelse

Jag har även gjort en självskattning kring detta vilken jag hoppas öppnar upp för bra diskussioner i klassrummet kring aktiv läsning. 

Självskattning- Hur aktiv är jag som läsare?

Jag märker när jag inte förstår texten och jag vet hur jag ska göra för att förstå den.
         Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag vet att jag måste göra en ansträngning för att aktivt läsa en text.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag skumläser för att se helheten i texten och jag vet vad skumläsning är.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag  fördjupar mig i det viktiga i texten och gör understrykningar i den.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag läser mellan raderna och tänker själv genom att reflektera, koppla till mina andra kunskaper och ifrågasätta innehållet i texten.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag planerar för hur texten skall användas i framtiden till t.ex. kommande skoluppgifter, framtida yrkesutövande m.m.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag kan bedöma min egen förståelse av texten och kan omvärdera mina egna åsikter och kunskaper om innehållet efter att ha läst texten.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag använder mig av bilderna i texten för att förstå och jag ifrågasätter varför författaren valt dem.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag letar i olika texter för att fördjupa mina kunskaper.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
Jag är medveten om vem  författaren är och kan ifrågasätta denne.
 Alltid    Oftast  Ibland   Aldrig
För att bli en än mer aktiv läsare - vad behöver jag träna mer på och göra mer av?

3 kommentarer:

 1. GRYMT bra självskattningsformulär! Jag kopierar och delar med kollegiet, hoppas det är okej.

  Jag tyckte mycket om Reichenbergs bok och vill prova flera av hennes vägar till läsförståelse. Jag tänker att jag vill börja psykologikurserna med en introduktion där vi tillsammans läser första kapitlet i boken och arbetar med punkt fem ovan.

  Hur väver du in läsförståelsestrategierna i din undervisning?

  SvaraRadera
 2. Du får gärna dela. :) Lässtrategier är något man arbetar med hela tiden. Jag gör på så många olika sätt hela tiden. Alla punkterna här ovan har jag och använder jag hela tiden.

  Något jag ska arbeta med är att ifrågasätta författaren och att göra översiktsläsning ihop med eleverna samt att de själva får motivera vad de ska med texten till....

  Självskattningsformuläret är ju inget revolutionerande - men det den gjorde med eleverna och mig var att vi satte ord vad en aktiv läsare gör. Det var nyttigt,

  SvaraRadera
 3. Ja, när det gäller läsförståelse tror jag på att arbeta på många olika fronter samtidigt och hela tiden. Många bäckar små kan till slut resultera i en aktiv läsare.

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...