lördag 22 februari 2014

Att synliggöra kunskapskraven

Josefin, 

här kommer den utlovade beskrivningen om hur jag jobbat med att synliggör vad som krävs för de olika kunskapskraven när man t.ex. skriver prov. Jag har gjort detta i flera klasser och det har visat sig vara mycket effektivt. Fler elever når bättre resultat. 

Jag gör detta i flera steg. 

1. Jag delar in klassen i grupper. Eleverna får typiska provfrågor som har med ämnet att göra. I grupperna och med hjälp av böcker och anteckningar från lektioner ska de nu sätta ihop det perfekta svaret på frågan - ett A-svar helt enkelt. Provfrågorna innehåller en beskrivande del och en analyserande och / eller jämförande del. 

2. Svaren får eleverna skriva på väggplanscher som vi sedan sätter upp i klassrummet, synligt för alla att se. Eleverna får också redovisa sina svar. 

3. Efter det får eleverna titta på kunskapskraven och bedöma de olika svaren. De får diskutera kvalitet - vad är bra i texterna de producerat? Vad kan de förbättra? Hur beskriver man utförligt och nyanserat? Hur analyserar man och drar slutsatser? Hur gör man riktigt bra jämförelser? Hur visar man att man förstått? Vad är ett bra exempel? Och så vidare. 

4. De får samtidigt som de analyserar texterna fylla i listan med kvalitetsmarkörer du ser här nedan. Där ska de skatta på vilken nivå de prickat in de olika kvaliteterna. (Denna lista gjordes ihop med en av klasserna.) Denna lista har diskuterats innan, under och efter med eleverna. Eleverna får också plocka ut exempel från sina texter på vad som t.ex. kan vara ett komplext samband eller nyanserat. 

Denna lista finns sedan med på provet efter varje svar - den får då funktionen att vara en checklista. Eleven kan kolla av att den fått med allt den behöver för att nå den kvalitet på svar den önskar. 

På detta sett blir både bedömning och feedback mycket effektiv för mig och eleverna. Jag blir tydlig i min bedömning och jag kan ge tydlig feedback.  Eleven har dessutom kanonkoll själv.

Exempel på provfråga:
1. Livsvillkor:  Beskriv hur man levde i jordbrukssamhället och i industrisamhället. Beskriv vilka likheter och skillnader som fanns mellan dessa två samhällen. 
(Vad man levde av, hur man levde och vilka familjeförhållanden man hade.)

När du skrivit klart frågan kryssar du i hur du tycker att du svarat på frågan (1= inte bra, 6= mycket bra)

Du ska
1
2
3
4
5
6
 • beskriva utförligt och detaljerat


 • ge egna exempel


 • visa att du förstått


 • skriva med egna ord


 • använda rätt begrepp och i rätt sammanhang


 • komplexa samband


 • göra jämförelser (likheter och skillnader)


3 kommentarer:

 1. WOW! det här måste ju bli jättetydligt för eleverna. Vad roligt att fler når högre resultat.

  Hur upplever du tidsåtgången och arbetsbördan för dig och eleverna när du arbetar så här, jämfört med hur du jobbat tidigare?

  SvaraRadera
 2. Vi sparar tid. Jag har dessutom sett till att arbeta så varje gång de ska ha prov - så att det inte blir en engångshändelse. Genom att göra så här ser jag också tydligt vad eleverna behöver härnäst... igenkänningsfaktorn är dessutom stor för eleverna vilket gör att de är tryggare och vi kan vara effektivare. :)

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...