onsdag 19 juni 2013

Sommarlov!

Nu är det sommarlov! Ha det riktigt gött, så ses vi i augusti igen. 

Kohagen
Av: Malin Nyberg
CC-BY-NC-SA


torsdag 13 juni 2013

Vad jag har gjort bra i år och vad jag kan göra bättre 2013/2014

Malin, jag följer ditt exempel och summerar utvecklingsområden för nästa läsår. Först vill jag dock lista tre saker jag är riktigt nöjd med från detta läsåret, det hela blir en slags formativ återkoppling till mig själv.

Tre saker jag är riktigt nöjd med från läsåret 2012/2013
 1. Tydlighet. I alla kurser jag haft under året har jag arbetat med att vara tydlig med vad som krävs utifrån mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Från uppstart till avslut av ett moment har målen kommunicerats löpande. Jag har gett exempel på A, C, E-resonemang, arbetat med kamratrespons och formativ återkoppling. I utvärderingarna uttryckte eleverna också att det varit väldigt tydligt vad som krävdes av dem och att de tyckte att det gjort det lättare för dem att prestera bra. Det är första gången jag får så enhetliga svar i en utvärdering och det känns jätteroligt att hårt arbete har gett resultat.
 2. Jag har hittat balans mellan formativ och summativ återkoppling. Jag har en bit kvar till jag är riktigt nöjd, men när jag ser tillbaka på mina tankar runt formativ och summativ återkoppling för ett och ett halvt år sedan, ser att jag att jag utvecklats mycket. Då visste jag knappt vad orden betydde, och hade känslan av att summativ återkoppling var fel. Moment-tänket som du illustrerade så fint i ditt tidigare inlägg, visar ungefär hur balansen ser ut nu: under ett moment ges formativ återkoppling och efter en examination ges ett summativt betyg (A, C eller E).
 3. Att min bedömarkompetens utvecklats och att jag känner mig tryggare med de nya kunskapskraven. Framförallt inom svenskämnet har jag genom kontinuerligt samarbete, inte minst runt nationella proven, slipat min bedömarkompetens. Nu vet jag i ryggmärgen hur ett A-språk ser ut och vilka krav som är rimliga att ställa runt källhänvisning i Svenska 1, exempelvis.  


Mina utvecklingsområden för läsåret 2013/2014 
 • Inramningen av våra tretimmarspass. Tydlig början (med mål och innehåll), mitten och slut (med summering, reflektion, exit-tickets, etc).
 • Skapa en bank med BRA frågor att ställa på examinationer, under diskussioner eller som exit-tickets. Detta arbete skulle jag vilja påbörja tillsammans med ämneskollegor i ämneslagen, i första hand runt de faktaspäckade kurserna som psykologi 1 och 2, men också till moment som språksociologi och språkhistoria i svenskkurserna.
 • Göra så att skolarbetet möter verkligheten än mer, ett mer upplevelsebaserat lärande. Jag har under flera år strävat mot att uppgifter eleverna gör ska ha verklighetsförankring, att vi ska göra relevanta studiebesök och att eleverna ska träffa besökare utifrån, men när jag ser tillbaka i backspegeln har jag inte lyckats fullt ut. Webbstjärnan är ett medel, samarbete med karaktärsämneslärare ett annat, studiebesök ett tredje. 
 • Utveckla SA Beteendevetenskap till ett än attraktivare program. Blev mycket inspirerad av BF-programmets årsöversikt och vill göra något liknande för SA Beteendevetenskap. Målet är att karaktärsämnena ska genomsyra läsåret och tydligt prägla programmet.
 • För att eleverna ska känna och förstå värdet av förmågorna som tränas i svenskämnet vill jag samarbeta mer med andra lärare runt vilka krav vi ställer runt exempelvis källhänvisning och texttyp. En erövrad förmåga ska användas!
 • Fortsätta bygga ut en bank med elevsvar på olika betygsnivåer, gärna tillsammans med ämneskollegor.
 • Finslipa moment-tänket och hitta sätt att lägga prov och uppgifter 80% in i momentet, så att eleverna verkligen har en chans att utveckla sina kunskaper och färdigheter innan jag gör en summativ avstämning.

fredag 7 juni 2013

Utvecklingsområden för läsåret 2013-2014

Josefin,

jag följer Öpedagogen och Magister Falks föredöme att reflektera över vad man vill förbättra till nästa läsår. 

Saker jag vill och ska förbättra till nästa år. 
 • Bli tydligare med vad som krävs för A - detta arbete har jag redan påbörjat. Det jag behöver fortsätta med ihop med mina kollegor är vad vi kräver för att sätta ett A och sedan bli tydliga i vår kommunikation med eleverna. Jag ska använda Blooms taxonomi som utgångspunkt. Se bilden nedan. 
 • Vara tydligare med var eleven ligger betygsmässigt under kursens gång.
 • Synliggöra när och att vi jobbar med de olika förmågorna.
 • Inramningen av våra tre-timmars pass. Tydlig början, mitten och slut. 
 • Synliggöra än mer lärandeprocessen för eleverna och få dem än mer delaktiga i den. 
 • Bli tydligare med examinationsuppgifterna - vilken genre vi använder - starta fler samarbeten med svensklärarna.
 • Tydligare med källkritik och källhänvisning. 
 • Fortsätta att arbeta med IKT och Webbstjärnan i undervisningen. 
 • Fortsätta att utveckla det upplevelsebaserade lärandet och samarbetet med vår bransch. 
Så här vill jag jobba under nästa år - så att det blir tydligare för eleven och mig.
Jag utgick från det vi kom fram till förra året om Grundstruktur i kurserna
Jag ska jobba tydligare med moment.
Lärprocess per moment
Av Malin Nyberg
CC-BY-NC-SA
Taxonomi
Av Malin Nyberg
CC-BY-NC-SA
 Jag har i den här bilden också lagt till - Visar tydligt nya kunskaper.

Josefin, har du några mål inför nästa år?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...