tisdag 23 april 2013

Prezi

Josefin, 
jag blev tipsad på Twitter om Prezi. Prezi är ett alternativ till vanliga presentationer. Det är kanonenkelt att använda. Jag kan absolut rekommendera det. 

Så här blev min första Prezi.


CC-BY-NC-SA


fredag 12 april 2013

Vad jag och mina elever har lärt oss i tävlingen Webbstjärnan

Josefin,
om denna fantastiska tävling Webbstjärnan...

Oj vad jag och mina elever har lärt oss. Det är så häftigt att fått följa vår gemensamma process genom denna tävling. Jag sitter just nu i klassrummet med mina elever och skriver detta inlägg. De arbetar och skriver inlägg så att det knakar. De arbetar i grupper och skriver inlägg om Kulturhuset i Stockholm, efter att vi gjort ett studiebesök där. De diskuterar innehåll, meningsbyggnad, vem de skriver för, hur de ska göra texten tydligare och upphovsrätten. De pratar och diskuterar utförligt, nyanserat, detaljerat och de vet vad de pratar om. De ser sig själva som källa och numer behandlar de andras och sina egna bilder och material med sådan respekt. När vi gjorde studiebesöket igår frågade de till och med vår guide om de fick ta bilder inne på Kulturhuset och om de fick använda Kulturhusets bilder som ligger på hemsidan, det hade inte hänt innan genomförandet av detta projekt. 

Genom att vara med i denna tävling har de fått riktiga läsare. Det de skriver är inte bara en produkt som bara läraren läser. Det är en produkt som kan vara till nytta för någon annan och det är en produkt som även är till nytta för dem själva. Detta är de mycket medvetna om, de och deras texter har blivit en källa. Motivationen har höjts, den egna drivkraften har höjts, nivån på deras arbeten har höjts, medvetenheten har höjts och ansvarstagandet har höjts.

Jag märker även hur min roll som lärare förändrats och att jag har helt andra diskussioner med eleverna än vad jag haft tidigare. Vi talar numer samma språk. Vi har tillsammans blivit bättre! 

Detta har resulterat i att jag startat en blogg till, fast med en annan klass. Där har jag sett samma resultat. 


.se webbstjärnan
CC-BY
Josefin, hur har det gått för er? Har du märkt något hos dina elever? Vad har ni fått ut av att vara med i Webbstjärnan?

Elevernas blogg Lärande, växande och socialisation
Elevernas egna ord om vad de lärt sig

Lästips! Från blåbär till bloggare

onsdag 10 april 2013

Kollegialt lärande genom lektionsbesök

Det här med kollegialt lärande genom lektionsbesök är ju så bra! 

Jag såg Lärarförbundets inspelning av Janna Scheéles föreläsning om Kollegialt lärande genom coachning, en modell där två kollegor samlas kring en målstyrd och stödjande process. I modellen ingår att man gör lektionsbesök hos varandra. Den coachande delen i denna modell handlar om att den ena tar rollen som just coach och den andra får då stöd i sin process. I det coachande samtalet får den som blir coachad göra en egen analys och sätta upp egna mål. Läraren utgår från sitt sammanhang och hittar ett utvecklingsområde som hen sedan arbetar utifrån. Coachen är med och stöttar lärarens lärandeprocess.  

Vår förra rektor drev igenom kollegiala lektionsbesök på vår skola i syfte att vi lärare skulle utvecklas i vår undervisning samt i ett led att öppna upp våra klassrum och höja nivån på de pedagogiska diskussionerna. Han använde sig av oss i styrgruppen som bollplank och vi arbetade tillsammans fram en modell för alla på skolan att använda sig av. Det fanns en stor rädsla bland oss och våra kollegor att släppa in andra i våra klassrum och vi tyckte att det kändes olustigt  att bli bedömda eller vara den som bedömde. 

Vi bestämde oss därför för en modell där vi som kollegor SPEGLAR varandra i lektionsbesöket. Det innebär att den som kommer in i klassrummet och gör själva lektionsbesöket är där för att spegla sin kollega, inte bedöma. Vi valde denna modell för att vi upplevde att man som lärare blir mycket medveten om sig själv bara genom att någon annan kommer in i klassrummet. Man ser sig själv i ett annat ljus. Man speglar sig själv i någon annan helt enkelt och det känns inte lika hotfullt som om man skulle bli bedömd.

Vi utarbetade ett formulär som fylls i under lektionsbesöket av den som gör besöket, där skriver man ner sina observationer av vad som händer i klassrummet. Efter lektionsbesöket, gärna i anslutning till besöket sätter man sig ner och diskuterar. Då ska den som har gjort besöket vara tyst, så tyst den bara kan. Det är den som har blivit besökt som ska ha den största delen av talutrymmet. Speglarens uppgift är att ställa frågor och att sammanfatta. Syftet med samtalet är sedan att det ska utkristalliseras ett ämne eller ett utvecklingsområde. Den som blir speglad kan ställa frågor till den som var på besök om vad hen såg och upplevde, OM hen vill. 

När ämnet/utvecklingsområdet utkristalliserats öppnas det upp för en pedagogisk diskussion. Vi har utlagd tid på ordinarie konferenstid några gånger per termin för dessa pedagogiska diskussioner. I dessa pedagogiska diskussioner samlas man kring de ämnen man valt diskuterar tillsammans, reflekterar och omsätter sedan vad man kommit fram till i praktiken. 

Det vi märkt på skolan sedan vi startade med det här är att det har blivit mer öppet oss kollegor emellan och våra pedagogiska diskussioner har fått en bättre kvalitet samt att det faktiskt omsätts i praktiken. Det blir inte bara prat, det blir handling också. 

Jag pratade om detta med min kära mor igår, även hon är lärare. På hennes arbetsplats gör de också lektionsbesök. Syftet med deras lektionsbesök är att man ska leta goda exempel och lära känna hela verksamheten. När de är ute på besök hos varandra fortbildar de sig själva genom att hitta dessa goda exempel hos sina kollegor. 

I alla dessa tre modeller gör man ju egentligen samma sak, man vill bli bättre och man tar hjälp av sina kollegor. Det är fint. Jag tror dock att det är viktigt att ha en modell, ett mål, ett syfte med lektionsbesöken. Det är viktigt att man väljer den modell som passar skolan, dess lärare och var gruppen befinner sig. Genom att välja en modell blir lektionsbesöken mer medvetna och då också uppföljningsbara.

Det fina i dessa tre modeller är att man har en positiv människosyn, man utgår från att man kan och är kompetent. Det fina är också att det är upp till en själv vad man vill arbeta vidare med, det är inte något någon annan bestämmer, då blir det en drivkraft som kommer inifrån, det är lusten och glädjen som styr. 

Josefin, fick jag med det viktigaste ur de diskussioner vi hade i styrgruppen och den modell vi utarbetade? Har ni lektionsbesök på den skola du är på nu?

måndag 8 april 2013

Bra pedagoger behöver varandra. Och bra litteratur.

Malin, jag vet ju att du sedan tidigare delat med dig av boktips för lärare på Bokmässans community. Om du bjuder på fler boktips (skönlitteratur eller facklitteratur) i gruppen Litteratur för lärare under april är du med i utlottningen av ett exemplar av den hyllade boken Förr eller senare exploderar jag av John Green. Tre böcker lottas ut! Läs gärna mer om boken här om du inte känner till den sedan tidigare.

Klicketiklick - vilket är ditt bästa boktips?

Veckans boktips för lärare: Som bloggambassadör för Bokmässan 2013 har jag fokus på litteratur för lärare. Varje vecka delar jag med mig av mina bästa tips i något som jag kallar Veckans boktips för lärare här, på min bokblogg FABULERAT eller i gruppen Litteratur för lärare på Bokmässans community. Vill du se fler boktips ska du klicka dig vidare dit. Är du inte medlem i Bokmässans community blir du det på mindre än en minut genom att registrera dig här.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...