torsdag 5 december 2013

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:

  • Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivå
  • Anpassa frågorna till lektionens syfte
  • Bli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummet
  • Synliggöra elevernas kunskapsutveckling
  • Förebygga slentrianfrågeställande
  • Arbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. 

Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. 

För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen. Härigenom hoppades jag kunna tydliggöra kunskapsmål och kunskapsutveckling för eleverna och mig själv. Hade vi arbetat med fakta fick eleverna således en exitticket som handlade om fakta, exempelvis Vad är ett referat? eller Vad är klassisk betingning? Om vi arbetat med förståelse kunde frågorna istället vara Vad är skillnaden mellan ett referat och ett citat? Vad är skillnaden mellan klassisk och operant betingning? Eleverna skrev svaren på post-its som de sedan skrev namn på och satte på tavlan innan lektionen var slut. När de lämnade sitt bidrag fick de gärna titta på vad andra skrivit.

Att arbeta med exittickets gjorde det extremt tydligt för mig vad eleverna förstått och inte förstått utifrån den kunskapsnivå jag tänkt mig. Jag var så gott som varje gång förvånad över hur lite de förstått av fakta efter att vi arbetat igenom ett moment tre timmar med genomgång, övningar och reflektion. Ofta upplevde jag att klassen lyssnat och arbetat aktivt och att jag hade dem med mig, men deras exittickets visade vid ett flertal tillfällen att en tredjedel och ibland så många som hälften inte förstått det grundläggande. Hade jag inte gett dem exittickets hade jag trott att i princip alla hade förstått!

Jag använde elevernas svar för att återkoppla till dem lektionen efter, eller för att formativt förändra min undervisning mot att öka elevernas förståelse. När jag återkopplade till eleverna gjorde jag det i helklass eller individuellt. I helklass lyfte jag fram exempel på elevsvar (anonymt) och diskuterade varför de var bra eller mindre bra svar. Ibland fick de jobba i grupp med att välja ut bra svar bland ett antal exempel. Så gjorde jag när en stor del av klassen inte förstått. När det bara var enskilda elever som inte hängt med gav jag dem individuell återkoppling muntligt.

När jag hade genomgångar i ämnet psykologi kunde jag genom mina exittickets se att vissa begrepp vi gått igenom varit svårare för eleverna att ta till sig än andra. Nu har jag sett över min undervisning runt dessa begrepp, försökt hitta tydligare exempel och bättre definitioner med förhoppningen att främja lärandet framöver.

En annan positiv följdeffekt av arbetet med exittickets och Blooms taxonomi har för mig varit att jag på ett helt annat sätt förstår varför eleverna inte klarar av vissa provfrågor eller moment i mina kurser. I vissa fall är det uppenbart att kunskapskraven ställer krav på förståelse, tillämpning och analys redan på E-nivå och att elever som har sakkunskaper (fakta) inte klarar av ett sådant kunskapskrav. I kursen Psykologi 1 finns målet att "Att utveckla förmågan att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter" och enligt kunskapskraven ska detta göras med enkla omdömen för E. För att få till det krävs förståelse och tillämpning (kanske också analys och värdering), i detta fall att eleven gör jämförelser mellan olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter. För många elever har detta varit svårt och ännu vet jag inte hur jag ska lyckas få alla att nå målen.

Jag kommer utan tvivel att fortsätta arbeta med exittickets med förhoppningen om att göra dem till en självklar del av min undervisning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...