lördag 9 november 2013

De förändringar jag gjort...

Josefin,
jag har funderat mycket på vad jag har gjort för förändringar i min undervisning sedan vi startade den här bloggen i samband med införandet av Gy11. Jag har gått tillbaka och följt min egen utveckling genom att läsa gamla blogginlägg, vilket var mycket intressant läsning. Saker har helt klart hänt. Det roliga är att de finns nedskrivna och synliggjorda. 

Jag vet inte vad jag ska kalla dem, men här nedan har jag skrivit de ledord jag försöker att utgå ifrån i min undervisning.

 • Iscensätta lärandesituationer
 • Processer
 • Tydlighet
 • Synliggöra lärandet
 • Synliggöra processer
 • Genrer
 • Begrepp
 • Förmågor
 • Medvetenhet i när, var och hur jag ställer frågor
 • Blooms taxonomi
 • Att vara en trovärdig källa
 • Formativ bedömning
 • Upplevelsebaserat lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt

Jag har ändrat i ordningen av hur jag planerar momenten i min undervisning. Detta har jag märkt är den absolut största skillnaden i mitt arbetssätt, något som påverkar mig och eleverna mycket. 

 1. Jag börjar med att plocka ut mål ur ämnesplanen och centralt innehåll ur kursplanen. Ämnesinnehållet i momenten fastställs alltså i det första skedet. 
 2. Jag väljer vilket sätt eleven ska examineras. Målen är framförallt vägledande här. I detta skede plockar jag även ut kunskapskraven och gör en matris. Jag förklarar kunskapskraven för A, med egna ord. Denna matris använder jag sedan i hela bedömningsprocessen, den är ett levande dokument som även eleven har tillgång till. 
 3. När mål, centralt innehåll och kunskapskrav är fastställda börjar jag att planera mina lektioner. Fokus är på faktakunskaper, alltså vad som eleven ska lära sig rent innehållsmässigt. Jag plockar ut de centrala begreppen och planerar hur de ska tränas in. Därefter funderar jag på förmågorna, jag går tillbaka till målen, kunskapskraven och den examinationsform jag valt och plockar ut de förmågor vi ska fokusera på. Jag utgår här även från den grupp jag har framför mig och var de befinner sig. 
 4. En preliminär tidsplan för momentet görs och här planerar jag även in den formativa processen. Denna tidsplan är inte fast, utan endast vägledande. Jag anpassar efter gruppens process.

Jag har alltså ändrat plats på punkt två och tre, tidigare planerade jag arbetssätt innan jag valde examinationsform.  Genom att välja examinationsform innan arbetssätt på lektionerna gör att jag väljer metoder som är direkt anpassade till examinationsformen. Då kan jag medvetet välja hur vi ska arbeta med förmågorna för jag vet vilka förmågor jag kommer att testa.  

Jag jobbar mycket med förmågorna. Om jag valt exempelvis en skriftlig inlämningsuppgift är jag mycket noga med att välja genre, jag använder då svensklärarnas instruktioner till genren. Om eleverna exempelvis ska göra en analys och dra slutsatser i arbetet så lägger jag tid på vad en analys är och hur man drar slutsatser. Jag visar exempel och pratar om formen, alltså hur man göra en kvalitativ analys. 

Jag arbetar även mycket med värdeorden i kunskapskraven. Jag och eleverna diskuterar vad t.ex. utförligt och nyanserat betyder. Här visar jag också exempel för eleverna. 

Den formativa bedömningen har jag försökt att gå från att vara individuell till mer grupporienterad. Att ge individuell feedback är jättebra, men tidsödande. Det finns så mycket smarta lösningar man kan göra i grupp. Kamratrespons och att eleven ger sig själv feedback är också bra alternativ. 

Detta tillvägagångssätt har också gjort att jag känner mig lugnare. Jag arbetar mer systematiskt och vinner tid. Planeringen tar massor av tid i sig, men när det väl är gjort flyter arbetet på lugnt och metodiskt. Jag känner mig tryggare. Jag upplever att eleverna känner sig tryggare eftersom hela processen blir tydligare.

Jag är inte i hamn helt än och ibland faller jag tillbaka i gamla vanor. Men, jag jobbar på det. Jag påminner mig själv om detta tillvägagångssätt varje gång jag planerar upp ett nytt moment. Sakta men säker förfinas det. 


1 kommentar:

 1. Så fint beskrivet! Känner igen mig i ditt sätt att planera lektioner och tycker att alignmenten vi gjort till respektive kurs gett mig ramarna och självklarheten i att plocka ut mål, centralt innehåll, viktiga begrepp, arbetssätt, examinationsformer och kunskapskrav till varje givet moment.

  Jag har också försökt göra den formativa återkopplingen mindre tidskrävande genom att vara mer gruppbaserad och att använda olika checklistor som antingen jag eller eleverna fyller i. Här känner jag att jag ännu inte är i hamn, att jag kan bli förfina min återkoppling än mer, både hur jag gör den och när, även om jag är trygg med arbetssättet i sig.

  Häftigt att se, tycker jag, hur vår profession utvecklats och förfinats med Gy11, hur vi ser allt fler nyanser av lärande och anpassar vår undervisning efter det.

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...