fredag 17 maj 2013

"Kommunikation som gör skillnad - Här nu och framåt..."

Josefin, 

jag måste bara berätta...

Förra hösten var jag på en kompetensutvecklingsdag som var så bra. Efter den dagen har jag märkt att jag ändrat mycket i mitt sätt att hålla i samtal - vad som tas upp, tonen och vilket fokus jag lägger i samtalet. Utbildningen heter "Här, nu och framåt...". Utbildningen var uppbyggd kring ett material som heter "Kommunikation som gör skillnad. Konfilkthantering och bemötande. Här, nu och framåt..." och "Lösningsfokus. Gör mer av det som fungerar" utformat av Riksförbundet Attention sponsrat av Arvsfonden.

Materialet bygger på en metod för samtalsstruktur med lösningsfokus. Denna samtalsmetod används bland annat för personer med missbruksproblematik men kan lätt appliceras på alla typer av samtal. I studier har det visat sig att denna samtalsmetod har stor positiv effekt på individen. Enkelt uttryckt går metoden ut på att titta på det som fungerar, göra mer av det och sedan underhålla det man vill ha kvar. Man vill att individen själv ska hitta drivkraft och verktyg att komma vidare. 

Metoden utgår från sju principer:

  1. Gör mer av det som fungerar.
  2. Omformulera problem till mål.
  3. Använd styrkorna för att hantera svagheter.
  4. Använd möjlighetstänk och önskade lägen
  5. Aktivera människors egna tänkande - använd frågor som vidgar och förlänger
  6. Små steg leder längre - ett litet steg är bättre än inget steg alls
  7. Spåra upp och stabilisera förändringen. 

Så här brukar jag göra när jag har utvecklingssamtal med dessa principer i bakhuvudet:

Jag använder mig av det självskattningsformulär du och jag var med och satte ihop i styrgruppen. Eleven får prata, jag är tyst och får endast uttala mig när jag ställer följdfrågor. Utifrån det som kommer upp i det samtalet plockar jag och eleven ut ett eller flera problemområden. Det kan vara t.ex. att eleven har svårt att komma i tid till lektionerna. Jag och eleven omformulerar detta till ett mål - eleven ska komma i tid till lektionerna. Här kan man vara detaljerad eller mer allmänt hållen, detta anpassas efter vilken elev man har framför sig. Ju större problem desto mer detaljerat och avgränsat mål  - t.ex. eleven ska komma i tid på måndagar och tisdagar.

Efter det ställer jag frågor om de morgnar eleven kommer i tid. Vad gör eleven då? Vad äter hen? Hur väcks hen? När kliver hen upp? När gick hen och la sig? Vem fick eleven hjälp av? Och så vidare. Här letar vi framgångsfaktorer. När detta är gjort ställer jag frågor om önskade lägen - hur skulle den perfekta morgonen se ut? Vad äter hen? Vilka är där? När gick hen och la sig? Hur sov hen? Och så vidare.

Efter det ställer jag frågor till eleven om vilka strategier hen kan ha för att nå målet, små detaljerade strategier,. (Återigen ju större problem eleven har desto mer små och avgränsade strategier.) Det kan då t.ex. vara strategier som "jag ska gå och lägga mig klockan halv elva måndag till torsdag. Mamma får påminna mig om detta. Jag ska ställa två stycken klockor med tio minuters mellanrum. Jag ska äta frukost i lugn och ro. Jag ska gå så att jag inte behöver springa till bussen. Jag ska gå hemifrån klockan 08:10." Detta skriver jag ned i t.ex. IUP:n. Det viktiga är här att eleven är den som hittar strategierna, jag vill INTE lägga orden i mun på hen.

På nästa utvecklingssamtal eller möte följer vi upp målet och strategierna. Då pratar vi om vad som fungerat och inte. Vilka strategier som är genomförbara och bra och vilka hen kan slopa. Vi talar även om och ser om det behövs andra strategier. 

Jag har (som jag nämnde tidigare) märkt att jag mer och mer i min vardag använder dessa principer när jag t.ex. talar med elever om problem de hamnar i. Det kan vara grupparbeten, skolarbeten, ringa ett samtal, konflikt med en kompis o.s.v. Jag är mer lösningsfokuserad och ställer oftare frågor som: Vad har fungerat förut? Hur skulle du vilja ha det? Vad behöver du göra nu? Vem kan du få hjälp av? Vad kan du redan? Vad är du bra på? Vilket är det första steget du kan ta? I den bästa av världar hur skulle du vilja att det var då?  Jag upplever att jag stärker mina elever mer, att jag hjälper dem att hitta sina egna strategier och sina egna styrkor. Det är bra.

1 kommentar:

  1. Vad bra det låter. Speciellt bra med fokus på det som fungerar och att göra mer av det. Många gånger är det lätt att bli problemfokuserad, tycker jag. Det här tar jag med mig!

    SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...