onsdag 15 maj 2013

Att "bocka av" kunskapskrav

Går det att "bocka av" kunskapskrav?

Efter snart två läsår med det nya betygssystemet har jag landat i bedömningen och elevernas sätt att diskutera utifrån kunskapskraven vittnar om att de också börjat förstå det nya systemet. Nu har jag emellertid upptäckt något som jag vill bolla med dig: detta hur kunskaper "bockas av" och hur det påverkar synen på kunskap.

- "Skulle jag kunna skriva en jättekort text på nationella provet, med jättebra språk och få A på språk, fast kanske E på allt annat, och då få A i betyg i svenska, eftersom det är det enda kunskapskrav jag har kvar att visa för att få A"?

Frågan ovan fick jag av en elev strax före nationella provet. Frågan vittnar om att eleven har god insikt i kunskapskraven för Svenska 1, att hen utvärderat sin egen kunskapsnivå och skapat strategier för ett högt betyg. Allt detta är bra. Mindre bra tycker jag emellertid att den snuttifierade bilden av kunskap är. Låt mig förklara:

Eleverna har, via mig och andra lärare, fått bilden av att kunskapsdelarna i kursen Svenska 1 går att "bocka av" och att eleven sedan är klar med dessa. Har eleven uppnått ett mål så är det ju uppnått, så fungerar ett målinriktat betygssystem. Något jag märker är emellertid att denna syn gör att helhetstänket lätt går förlorat, det vill säga att eleverna inte ser värdet i att använda samtliga kunskaper från kursen i Svenska 1 i nya sammanhang eller i andra kurser. Kunskaperna förvärvade upplevs som isolerade öar. Exempelvis lät jag eleverna skriva en utredande uppsats där de skulle använda källor på ett korrekt sätt, vilket är ett kunskapskrav i Svenska 1. De flesta eleverna klarade detta galant. I en ytterligare skrivuppgift skulle samma kunskaper användas igen, men då var kunskaperna som bortblåsta och eleverna kunde ge kommentarer som : - "Det har ju jag redan visat att jag kan".

Givetvis förstår jag att det här är ett uppdrag jag som lärare har framöver, detta att kommunicera värdet av förvärvad kunskap, ställa krav på att de nya kunskaperna används och att skapa förutsättningar för att de också ska kunna användas i nya relevanta sammanhang så som i andra kurser eller utanför skolan. Utifrån det jag tidigare läste i Hatties bok Synligt lärande för lärare gör jag emellertid parallellen att det nya betygssystemet tydligare genererar en resultatorientering hos eleverna, istället för en kompetensorientering. Jag tror att detta är något vi måste tala om i kollegiet och hitta gemensamma strategier för. Jag vill i varje fall att våra ungdomar ser värdet av förvärvad kunskap, inte bara för resultatets skull, utan för värdet av kunskapen i sig. Frågan är väl bara: HUR ska detta gå till?

Vad tänker du om att "bocka av" kunskapskrav?

3 kommentarer:

 1. Jag håller med dig helt och hållet. Har stött på samma problem som du med den kunskapssyn som generas- jag har funderat mycket på hur man ska förhålla sig till målen. Kan man verkligen bli klar med dem? Jag skulle vilja träffas och diskutera detta ämne :)

  SvaraRadera
 2. Jag har gått och funderat på en sak...
  ...kan man verkligen bli klar med ett mål?

  SvaraRadera
 3. I boken Gymnasieskola 2011 av Skolverket står det följande om målen (s. 62):

  "Målen beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnen."

  "Kunskapskraven uttrycker med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i förhållande till målen."

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...