måndag 18 mars 2013

Intervju på Studentradion i Piteå

Josefin, 
nu har jag deltagit i intervjun med en elev på radioproduktionsutbildningen på LTU i Piteå om hot och våld mot lärare. En minut av intervjun ska sändas på onsdag. 

Oj, vad det var svårt att hålla tråden och att vara tydlig med det jag ville få fram. Jag minns knappt vad jag sa och hoppas som sagt att budskapet gick fram . 

Det här var de frågor jag fick: 

År 2011 finns det 156 fall anmälda till läroverket där lärare blivit utsatta av hot och våld från elever, är
detta någonting ni upplevt?
Vet ni att det exisiterar? Och hur ser ni på det?
Är detta en fråga som det ofta reflekteras över i lärarrummen?
Tänkte ni på att det fanns en risk med att utbilda sig till lärare?

Det här är vad jag ville få fram (det är inte raka svar på frågorna ovan):
Jag utgår från egna erfarenheter. För oss som jobbar i skolan kanske mina punkter är självklara, jag skriver dock ner dem ändå. 

Om det på skolor har gått så långt att hot och våld blir en del av vardagen är det svårt att se den. Den blir en del av kulturen. Har det inte uppmärksammats på skolan så är det svårt att som lärare veta hur man ska förhålla sig till problemet. Det är lätt att man lägger skuld på sig själv och tystnar. Det är extra svårt om man är nyutexaminerad lärare. Har det gått så långt att lärare blir utsatta för hot och våld, så kan man bara gissa vad eleverna fått utstå. 
Det är så oerhört viktigt att man från huvudman, till ledning, till lärare tar ansvar för att se och åtgärda. Det är viktigt att man på skolan pratar om vilken kultur man har och vilken kultur man vill ha. Värdegrundsarbetet måste vara en del av det dagliga arbetet. 

I detta arbete behöver ledning och huvudman, enligt min mening, prioritera:
 • att arbetsmiljölagen, läroplaner m.m. följs (så klart), att det bedrivs ett öppet och systematiskt kvalitetsarbete där utvärdering och uppföljning är en stor del av det dagliga arbetet,
 • att man lyssnar på och stödjer sina lärare,
 • att man arbetar aktivt med värdegrunden, 
 • att det finns stödfunktioner på skolan så som kurator, skolsköterska, specialpedagog/lärare m.fl., 
 • att man skapar en tillåtande kultur på skolan där man kan prata om allt, där man ser sina problemområden och arbetar aktivt med att åtgärda dem, 
 • att man har och arbetar aktivt med handlingsplaner, 
 • att man erbjuder handledning för lärarna i klasser/grupper som är tuffa,
 • att man vågar ta hjälp utifrån, från andra myndigheter,
 • att man anmäler till myndigheter (t.ex. polisanmälan, anmäla till socialtjänsten) om så skulle behövas, 
 • att man hittar strategier för att jobba inkluderande.
Som lärare kan man, enligt min mening, tänka på och ansvara för följande:
 • att våga prata om och lyfta de problem man ser eller utsatts för, 
 • att man tar emot den hjälp och stöd som erbjuds, 
 • att man skapar goda relationer till sina elever och arbetar aktivt med värdegrunden, 
 • att man pratar med sina kollegor, tar stöd och ger stöd, 
 • att man  i tuffa klasser/grupper kräver handledning,
 • att man hittar strategier för att jobba inkluderande.
 • att man hittar strategier för att veta hur man ska hantera hotfulla situationer så att man inte blir överrumplad.
Att se är det första steget, andra steget är att prata om det, tredje steget är att hitta strategier. Strategierna kan vända en negativ kultur, synliggör man dem och arbetar aktivt med dem kan kulturen på en skola vändas till det positiva snabbt. Alla måste ta sitt ansvar. 

Det här är en svår fråga som skapar mycket känslor. Har man blivit utsatt är det extra svårt. Om man arbetar på en skola där hot och våld kan förekomma eller förkommer kan man lätt känna sig uppgiven som enskild lärare. Arbetar man tillsammans kan man sätta stop och vända skeppet mot något positivt.  

Punkterna här ovan är mina egna, tagna ur egen erfarenhet. Lagar och förordningar, skolverket, skolinspektionen m.fl. reglerar dessa frågor. För mer information klicka vidare. 

Du kan läsa mer på: 

2 kommentarer:

 1. Du är så klok, min vän. Väl sammanfattat och tydliggjort, tycker jag.

  SvaraRadera
 2. Tack, det är ett svårt och känsligt ämne att skriva om.

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...