lördag 16 februari 2013

Vad fångas INTE upp i kunskapskraven?

Malin: En blivande lärare som läser vår blogg undrade om vi funderat över vad vi inte bedömer i skolan, alltså vilka kompetenser, kunskaper eller uttryck som inte fångas upp i kunskapskraven. Hon undrar också hur vi uppmärksammar sådant som kunskapskraven inte mäter. Vad tänker du kring detta?

Jag tänker att de kompetenser och uttryck som är kopplade till skolans värdegrund inte mäts i kunskapskraven. Förmågor som social kompetens, empati och respekt kommer inte fram i kunskapskraven eller målen för de kurser jag undervisar i (svenska och psykologi).

Värdegrundsarbetet ska genomsyra min undervisning och gör medvetna val för att stärka gruppen, klassgemenskapen och för att förhindra utanförskap. Jag är nog emellertid sämre på att uppmärksamma värdegrundskompetenser hos eleverna. Bör jag ens göra det? I senaste omdömena jag skrev i höstas gjorde jag emellertid några trevande försök. Men att skriva "du visar ett empatiskt förhållningssätt gentemot de andra i klassen" kändes inte särdeles bra. Frågan är om eleven ens förstod vad jag ville säga. När jag funderat på saken ett slag inser jag att det är enklare att säga: "du visar verkligen att du kan det här ämnesområdet nu" än att säga "du visar verkligen att du besitter empati". Att det är så beror nog på att jag är betydligt mer tränad som lärare i att se och synliggöra färdigheter och kunskaper som mäts i betyg och att undervisningens fokus tydligast är just detta.

Annars är utvecklingssamtalen det forum där elevens alla kompetenser kan belysas, tänker jag. I andra mer informella samtal med elever, i korridoren på rasten eller när vi varit iväg på resor tycker jag också att HELA eleven syns på ett annat sätt och att jag som lärare har kunnat se och belysa fler och andra talanger än dem jag ser på lektionstid och som mäts i kunskapskraven.

5 kommentarer:

 1. Social kompetens, empatisk fömåga och respektfull hållning är alla personlighetsegenskaper som i högsta grad är situationsberoende. För personlighetsdrags exakthet finna inga facit utan bedömningen av dessa beror på varje bedömares egna idé om hur personer är funtade och vad som är viktigt i deras uppträdande och jag. Man bör därför inte vare sig i skrift eller tal avge mer exakta omdömen om personlighjetsdrag.

  Till detta kan fogas att förändringen i utpräglingsgraden av personlighetsfaktorer inte är beroende av lärandeprocesser utan ständigt är föremål för samspel mellan individfaktorer och omgivningsfaktorer.
  Det är därför ganska oförnuftigt att söka lära en elev ett mer empatiskt beteende. Risken är att man endast modifierar det ytligt beteendemässiga.

  SvaraRadera
 2. Jag håller med dig i sak, Bertil: att på bred front bedöma personlighetsdrag är ingen bra idé. Frågan är emellertid om vi ALDRIG ska göra det. Hur tänker du kring det? Låt mig lyfta ett exempel.

  Ovan beskrev jag en kommentar jag skrivit i elevens omdöme (vilket inte var bra, kan vi konstatera så här i efterhand). Kommentaren hade föranletts av att eleven hade utmärkt sig som en person som verkligen verkade bemöda sig om att se till att alla i klassen kom till tals. Hen var öppen för olika personers idéer och från mitt lärarperspektiv såg jag att hennes bidrag under klassens formande de första dagarna var viktigt. Kort och gott: jag upplevde att hon verkade i värdegrundens anda och ville på något sätt belysa det. Borde jag gjort det? I sådana fall HUR? Borde jag helt låtit bli?

  SvaraRadera
 3. Jag hade tänkt göra ett eget inlägg om detta också, men bestämde mig för att kommentera här istället.

  I ditt andra stycke skriver du "Förmågor som social kompetens, empati och respekt kommer inte fram i kunskapskraven". Jag tänker där att det i kunskapskraven för t.ex. svenska står saker som "Eleven har god åhörarkontakt", "Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv," och i de pedagogiska kurserna står det t.ex. "I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet" samt "I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter"- alla dessa förmågor tycker jag innefattar en social kompetens och också krav på empatisk förmåga. Jag tror att när man ska ge feedback till eleven kring dessa kompetenser att man ska hålla sig till kunskapskravens formuleringar så att de inte blir för personliga. Det gäller också, tror jag att man ger feedbacken kopplad till en uppgift/ett moment. Här gäller det att man tänkt igenom hur man formulerar sig så att det inte blir några domar. .

  Jag tänker också när det kommer till bedömning - att man måste vara oerhört vaksam och medveten om sina egna fördomar och föreställningar kring elever och inte blanda ihop det med kunskapskraven. Det är nog det som rör till det många gånger - både för oss och eleverna.

  Jag tänker också att när man planerar upp ett moment att man där funderar på VAD som ska bedömas och HUR det ska bedömas och att man försöker hålla sig till det.

  Utvecklingssamtalen är ett ypperligt tillfälle att prata läroplan, de mål som står där och framför allt lärande- strategier.

  Håller med om det du skrivit om värdegrunden - den ska ligga som bas i klassrummet.

  SvaraRadera
 4. Du är så KLOK, Malin! Du har rätt i allt du skriver. Bra och viktigt att du belyser hur kunskapskraven visst bedömer enligt värdegrunden. Tänk att jag inte tänkte på det! Nu vet jag HUR jag ska belöna att eleverna verkar efter värdegrunden (genom kunskapskraven) och vad jag ska LÅTA BLI att värdera (sådant som INTE står i kunskapskraven). Egentligen visste jag ju allt detta, men har hamnat i ett sidospår som var galet. Tack för kloka ord och insikt.

  SvaraRadera
 5. Det här är verkligen inte lätt!
  Det svåraste tycker jag är att bli medveten om sina egna föreställningar.

  Jag har under dagen gått och funderat på frågan "Hon undrar också hur vi uppmärksammar sådant som kunskapskraven inte mäter." Jag tänker här att relationsskapande med eleverna är en viktig del. Att vara intresserad av dem, att ställa frågor och att lyssna bekräftar eleverna så oerhört mycket utan att man alltid behöver kommentera.

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...