onsdag 13 februari 2013

Att komma vidare med formativ bedömning

Josefin,
jag sitter fast, men har bestämt mig, nu måste jag vidare. 

I en av mina klasser tycker jag att jag har kommit långt med den formativa bedömningen. De är med på noterna, de förstår och de är på, helt enkelt. Jag har metoder jag använder mig av som faller in naturligt i det dagliga arbetet och jag ser resultat i varje elev. 

I en av de andra klasserna sitter jag fast och jag vet inte hur jag ska ta mig vidare. Detta är en klass med stora utmaningar där vi lärare har ägnat mycket tid åt att få eleverna att börja ta ansvar och se sin egen del i lärandet och i skolan. Det har gjort att mina lektioner blivit otroligt fyrkantiga där TYDLIGA uppgifter utformats och där vi ägnat enormt mycket tid åt begrepp och konkret kunskap. Nu måste vi dock vidare. 

I den här klassen har det varit mycket svårt att arbeta formativt tycker jag. Jag har trevat mig fram och haft svårt att hitta naturliga sätt att arbeta formativt på. Mina taffliga försök har ofta fallit platt. Samtidigt är det nog precis vad den här gruppen behöver - metakognitiva reflektioner och formativ återkoppling. Jag har tidigare skrivit ner mina egna mål med hur jag vill arbeta formativt och jag kan säga att jag har en bit kvar, den här gruppen är ett bevis på det. Det är en sak att arbeta formativt i grupper där samtalsklimatet, motivationen och förkunskaperna är goda, utmaningen ligger i grupper där det inte är så "lätt-" jobbat, om jag får uttrycka mig så. 

Med andra ord - det är bara att ta tag i det och utmana sig själv. Som förra chefen uttryckte det ibland "det är bara att släppa sargen". 

Jag har in min frustration ögnat Skolverkets publikationer. Där hittade jag bland annat publikationen Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Den var konkret och bra. Jag ska nu planera upp ett moment där jag följer punkterna nedan till punkt och pricka. Jag ska detaljplanera varenda liten del. Sedan ska jag utvärdera mycket noga. Detta så att jag inte gör något slentrian och omedvetet, utan allt ska vara extra medvetet och också utvärderingsbart. Detta så att jag och klassen kommer vidare. 
"I en bedömning med syftet att stödja lärandet är tre frågor centrala: Vad är målet? Var befinner sig eleven nu? Vad ska eleven eller läraren göra för att eleven ska nå målet i form av kunskapskrav? Med utgångspunkt i dessa tre frågor kan fem strategier för en formativ bedömning beskrivas:
1. målen bör göras tydliga och eleven vara delaktig i intentionerna med undervisningen, 
2. undervisningen bör planeras så att den ger sådan information om elevens lärande att denna kan användas för att utveckla undervisningen eller tjäna som underlag för återkoppling både från lärare och från elev,
3. framåtriktad återkoppling bör ges som eleven kan använda för att komma vidare i sitt lärande,
4. eleverna bör utveckla förmågan att vara resurser för varandra, och
5. eleven bör utveckla förmågan att värdera det egna lärandet. Bedömning som i första hand har ett summativt syfte kan även användas formativt om utgångspunkten tas i ovanstående strategier." Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter s. 25

Önska mig lycka till ;)

2 kommentarer:

  1. Jag tänker att det inte är så konstigt att grupper som kräver mycket "runt omkring", där gruppdynamik och elevens förutsättningar är en utmaning exempelvis, är svårare att arbeta med formativ bedömning med. Det måste finnas lärande och fokus på lärande för att vi ska få till bedömning och återkoppling. Jag tror att modellen ovan är ett bra sätt att komma vidare. Jag tänker också att detta att du utvärderar och förändrar din undervisning efter gruppens behov, efter den återkoppling du fått av dem angående deras lärande, det är också att arbeta formativt med din undervisning.

    Jag önskar dig varmt lycka till ;)

    SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...