torsdag 3 januari 2013

Utmärkt undervisning

Jag har börjat läsa boken Utmärkt undervisning, Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning av Jan Håkansson och Daniel Sundberg. Den handlar om som titeln säger, vad utmärkt undervisning är och innebär. Boken behandlar även ämnen som, vad man menar med att skolan ska vila på en vetenskaplig grund, pedagogiska strategier och metoder, forskningstraditioner och forskningsmiljöer, den didaktiska triangeln, klasstorlek, nivågruppering, bedömning, motivation, digitalisering, lärarens värderingar och förhållningssätt, lärarkompetens samt framgångsfaktorer. 

Skolinspektionen gav Jan Håkansson och Daniel Sundberg vid Linnéuniversitetet uppdraget att ta fram en forskningsöversikt som skulle visa på de samband som finns mellan olika undervisningsfaktorer och elevernas studieresultat. Håkansson och Sunberg har gått igenom 43 forskningsöversikter och över 12 000 sidor forskningsresultat, de har använt både svensk och internationell forskning till grund för den här boken.  

I början av boken finns det här underbara citatet: 
I den svenska grundskolan och på gymnasiet möts dagligen 1,4 miljoner elever för att ta del av undervisning och lära sig saker (Skolverket, 2012). Nu, när vi skriver det här, pågår cirka 12 000 lektioner runt om i Sveriges skolor, vilka förberetts av en eller flera lärare som varje år planerar ungefär 700 sådana lektioner (siffran gäller grundskollärare). Som elev tillbringar du mer än 20 000 obligatoriska timmar i skolan.  s. 13-14,  Utmärkt undervisning, Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning av Jan Håkansson och Daniel Sundberg.
När man tittar på dessa siffror förstår man nästan vidden av vårt arbete. Vi lärare är en del av detta massiva kollektiv som dagligen dessutom gör liknande saker samtidigt i hela landet. Det är häftigt. 

Så gott som alla vuxna har i Sverige gått i någon form av skola och har dessutom en stark uppfattning av vad skola är och innebär, alla tror sig veta vad som är utmärkt undervisning och bästa sättet att lära. Detta gör att det ligger en hel del uppfattningar där ute om vad som är "rätt" och vad som är "fel", därför är en sådan här bok så bra och viktig, inte minst för lärarkåren som behöver ord och argument för vad, hur och varför de bedriver den undervisning de valt att göra. 

Lärarnas språk och praktik behöver utvecklas, i boken talar man om undervisningens "black box" att man behöver öppna den och sätta ord på vad som händer i klassrummet och i undervisningssituationen. Det är då vi lärare kan göra medvetna val och vara riktigt professionella. 
All befintlig kunskap visar nämligen att lärares aktiva, professionella och ständiga vidgande av sina kunskaper också påverkar elevernas skolprestationer. s. 14,  Utmärkt undervisning, Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning av Jan Håkansson och Daniel Sundberg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...