lördag 12 januari 2013

Nivågruppering

I boken Utmärkt undervisning av Jan Håkansson och Daniel Sundberg skriver de om differentiering som t.ex. nivågruppering och dess effekter. Här är de mycket tydliga med vad de kommit fram till. Nivågruppering ger ingen effekt och är inte lämplig, den har till och med direkt negativa effekter. Tydligare än så kan det inte bli. 

I forskningen har man tittat på vad nivågrupperingen har för effekter på resultat, lärande och de sociala konsekvenserna som t.ex. stigmatisering (nedvärderande utpekande), självförtroende och motivation m.m. hos elever. Enligt Håkansson och Sundberg har inte forskningen visat på näst intill några positiva effekter på elevers resultat, det har däremot visat sig att elever som deltar i nivågrupperad undervisning har sämre motivation, självförtroende och presterar generellt sämre. Däremot vinner alla elever på att vara i heterogena grupper, såväl lågpresterande, normalpresterande som högpresterande elever. Varför jag skriver näst intill all forskning är för att några få studier visar att högpresterande elever kan nå något högre resultat genom nivågruppering, men enligt Håkanson och Sundberg visar forskningen här otydliga resultat och det går därmed inte att dra några generella slutsatser. 

De talar återigen om att satsa på läraren och dess undervisning istället för att satsa på nivågruppering, kvaliteten på undervisningen är en betydligt starkare påverkningsfaktor än nivågruppering. 

Något som oroade mig var att man i forskningen sett tendenser att det i lågpresterande klasser har färre välutbildade lärare, mindre engagerade lärare och mer fragmenterad undervisning än i högpresterande klasser. 

Återigen vill jag säga - för jämlikhetens skull - satsa på undervisande lärare, ha mindre men heterogena grupper - ALLA VINNER på det. 


1 kommentar:

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...