fredag 11 januari 2013

Klasstorlekens betydelse

I boken Utmärkt undervisning av Jan Håkansson och Daniel Sundberg har man tagit upp klasstorlekens betydelse och vad forskningen säger om den. Denna härligt heta potatis som ingen vill ta i, även här tycker jag att de inte riktigt vågar ta ställning eller rättare sagt uttala sig om klasstorleken har betydelse eller ej, trots att de tar upp tydliga resultat som visar på att elever och lärare gynnas av mindre grupper. 

De tar bland annat upp att man fått olika resultat i forskningen beroende på vilket perspektiv man använt sig av. Perspektiven är
  1. Klasstorlekens generella betydelse för eleven studieresultat. 
  2. Olika elevgruppers studieresultat. (Socioekonomisk bakgrund, etnisk bakgrund, yngre barn)
  3. Lärarens arbetsvillkor.
  4. Elevernas pedagogiska miljö. 
Resultaten är följande
  1. I denna fråga ser man ingen generell skillnad om man bara tittar på de generella studieresultaten. 
  2. Dessa elevgrupper gynnas av mindre grupper.
  3. Mindre grupper ger mindre stress, mer tid för planering och återkoppling, mer tid att skapa goda relationer till varje elev, mer kunskap om varje elev och dess behov, mer tid att tillgodose varje elevs behov, mer flexibel och spännande undervisning, mer tid för bedömning och betygssättning.
  4. Kamratrelationerna är något sämre i stora grupper. I små grupper har eleven mer interaktion med läraren och eleven är generellt mer engagerad. Elevens stressnivå är lägre i mindre klasser. 
Jag vågar här sticka ut hakan och säga - Ja, både jag och eleverna påverkas av klasstorleken. Mindre klasser är bättre FÖR ALLA och har det dessutom effekten att de som verkligen missgynnas i stora grupper gynnas i små grupper, så för jämlikhetens skull, vi måste få ner antalet elever i våra klasser, och där med basta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...