onsdag 16 januari 2013

Från novis- till kunnig- elev

I kapitel fyra i boken Utmärkt undervisning av Jan Håkansson och Daniel Sundberg belyser de vad forskningen säger om elevens lärande. Det finns några saker jag tycker är värt att ta upp ur detta kapitel (som en påminnelse till mig själv), vilka är så självklara men som man lätt glömmer bort att medvetengöra hos sig själv och i sin undervisning . 
"Vad som framför allt skiljer novisen från den kunnige, inom alla skolans ämnesområden, är dennas fokus på de direkt framträdande, ytliga dragen av de aktuella begreppen och lärandeobjekten. Att lära för förståelse innebär däremot att utveckla ett igenkännande av djupstrukturerna bakom en idé eller siuation, det vill säga en förståelse för >>varför<< och >>hur<< och inte bara >>att<<." Utmärkt undervsining s. 127 
Följande frågor kan ställas i samband med planering av undervisning:
  1. Mål- vilka mål är det eleven ska uppnå? Vilka attityder, färdigheter, kunskaper ska eleven utveckla?
  2. Bedömning - vilken bedömning ska man använda sig av för att mäta om eleven uppnått målet?
  3. Val av undervisningsmetod - vilken undervisning eller vilka processer stödjer elevens lärande att uppnå målet.
Jag gillar ordningen på dessa frågor. Jag upplever ofta att jag väljer metod före val av bedömning. Jag tror att det är fördelaktigt att faktiskt göra som de föreslår här, att välja bedömningsmetod före undervisningsmetod. Josefin - det här vet jag att vi har varit inne och snuddat vid förut. 

I undervisningen är det också viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:
  • Elevens förförståelse och omvärldsuppfattning som de tar med sig in i klassrummet - det är viktigt att vi som lärare sätter oss in i vad eleven har med sig in i klassrummet och att eleven själv får syn på sina egna föreställningar, detta för att eleven ska kunna få djupare kunskap inom området.
  • Att utveckla kompetens inom ett område - eleven måste få djupt grundade faktakunskaper inom området, få förståelse för fakta och idéer i dess sammanhang och kunna organisera kunskapen så att hen kan använda sig av den. 
  • Metakognitiv nivå - i undervisningen är det viktigt att eleven får möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Genom reflektionen kan eleven bli medveten om sin egen lärprocess och kan då göra medvetna val. 
Jag ska försöka på ett än mer medvetet plan ha dessa ovanstående punkter i fokus för att förbättra min undervisning och hjälpa eleven på sin väg att bli kunnig. 

Lärande för förståelse....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...