måndag 28 januari 2013

Elevens motivation

"Att den som ska lära sig något är motiverad att göra det kan tyckas grundläggande. Det är det också. " s. 145 Utmärkt undervisning, Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Natur och Kultur 2012
I boken Utmärkt undervisning av Jan Håkansson och Daniel Sundberg belyser man ämnet motivation. Motivation är något vi lärare ofta diskuterar och har åsikter kring. Många gånger vill vi gärna lägga motivationens vara eller inte vara, i knät på eleven som om den är placerad där eller inte. I detta kapitel framkommer tydligt att forskningen visar att det här med motivation är något mycket mer komplext, bunden till sin kontext där läraren, eleven själv och eleverna som grupp påverkar. 

Klassrummet där lärande sker kan verka för eller emot elevens motivation. I klassrummet sker motivationen i samspel med specifika händelser och sociala situationer. Kamraterna, kulturen i gruppen och elevens känsla av tillhörighet är mycket viktigt för motivationen. Elevens egna känslor i sammanhangen är också en mycket viktig faktor. Läraren kan påverka motivationen hos eleven genom att kommunicera tydliga förväntningar, fokusera på konstruktiva budskap om framgång, informativ återkoppling, stöd, fokusera på vad eleven kan (inte fokusera på elevens brister) och effektiva undervisningsstrategier som anpassas till situationen.
"Forskningen på området visar vikten av lärarens förståelse för hur relationerna mellan känsla av tillhörighet, sociala band och anpassat skolbeteende samspelar på ett dynamiskt sätt, där läraren själv har stor påverkan." s. 150 Utmärkt undervisning, Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Natur och Kultur 2012
De diskuterar även elevers kommunikationsfruktan i samband med motivation, vilket är ett helt nytt begrepp för mig, ett mycket bra begrepp i min mening. Jag har stött på många elever med kommunikationsfruktan under de år jag arbetat i skolan. Med kommunikationsfruktan menar man elever som har en ängslan för att prestera, det kan t.ex. vara att slutföra en uppgift, skriva ett prov eller en uppsats, tala inför grupp. Dessa elever har man sett har låg motivation i skolan. De har en s.k. svag lärandeidentitet (ännu ett mycket bra och användbart begrepp). 

Josefin, Håkansson/Sundberg tar upp ämnet pedagogisk psykologi som ett forskningsområde, till och från i boken, kanske något för dig? 

2 kommentarer:

 1. Vilken bra sammanfattning!

  Jag har också tänkt mycket på det här med motivation, inte minst efter att ha läst "Utmärkt undervisning" och efter att jag hade elever som gjorde fördjupningsarbeten i Psykologi B om just motivation. Inom psykologin pratar man om inre och yttre motivation, där inre motivation kännetecknar det lilla barnets driv att lära, medan yttre motivation är drivet av betyg, pengar, etc. I psykologigruppen kom vi att diskutera huruvida lärare ska lära eleverna för skolan eller för livet. Det enkla svaret är naturligtvis att vi vill ha elever drivna av inre motivation som lär sig för livet. Men när jag tittar på min skolverklighet märker jag att jag ofta ger eleverna strategier för att klara kursen. Hur tänker du?

  Motivation: vill veta mer om det komplexa samspelet och vad jag kan bidra med. Får nog ge mig på pedagogisk psykologi som du nämner (men det verkar mest vara en gren internationellt, inte i Sverige vad jag förstår).

  SvaraRadera
 2. Jag håller med - man har endast några få elever som lär för livet, för att de tycker att det är kul att lära sig. Många kan glimta till på vissa moment medan andra endast kör strategin att klara sig och kursen. Det är synd... Utmaningen ligger väl just i - hur man motiverar eleverna att lära för livet.

  Pedagogogisk psykologi- du kanske ska bli första professorn inom ämnet och introducera det i Sverige ;)

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...