torsdag 20 september 2012

Det här kallar jag kompetensutveckling


Josefin, 
vår rektor har hörsammat personalgruppen, där även du under förra året var en stor drivkraft i denna fråga. Jag är så lycklig, titta hur de tänkt kring dagarna på höstlovet:
"Höstlovsveckan (mån-tisdag)
Individuell fortbildning gäller för höstlovsveckan. Börja fundera redan nu på område som ni vill fördjupa er i. Ni kan använda tiden till att fördjupa er inom er projektgrupp, programfördjupning/ledmotiv, ämnesstudier/pedagogik/metodik/omvärldsbevakning
- så länge det rör elevers lärande. Ni lägger upp dagarna som ni anser passar er bäst. Ni kan och får givetvis jobba  i par eller i grupp - välj själva utifrån intresse och behov. Det som förväntas av er är att ni planerar en presentation om ca 30 minter för i första hand en grupp kollegor om ca 4 personer. Presentationen sker tisdagen i vecka 45 på ämneskonferenstiden. Vi rekommenderar att ni ägnar minst 1 dag till att besöka skolmässan, se nedan, och 1 dag till kompletterade inläsning + förberedelsetid till presentationen. Ni väljer själva var ni vill jobba. Under vecka 49 kommer vi att vika ca 1h till att lyfta vad som framkom på presentationerna samt utvärdera upplägget inför kommande år. Målet är du själv omvandlar teori till praktik i din egen undervisning under läsåret.  " Taget ur Veckobrevet skrivet av vår rektor
Eller hur är det fint, jag blir alldeles lycklig. Jag hoppas verkligen att detta faller i lika god jord hos våra kollegor och att detta är något vi kan utveckla och fortsätta med framöver. 

tisdag 18 september 2012

"The Flipped classroom" och "Blended learning"

Genom Charlotta Wastesons blogg hittade jag det här klippet om Flipped classrooms och Blended learning. Det här är så intressant och bra ur så många aspekter. Jag ska nu titta på den flera gånger och sedan återkomma med en reflektion. 


Reflektion:
Jag gillar många saker Sal Khan talar om i denna video, men har fastnat för några. 

Khan talar om aktivt lärande vs föreläsningar, han menar på att om det är något man ska ägna sig åt i klassrummet så är det aktivt lärande. Föreläsningarna kan eleverna ta in i annan form t.ex. digitalt genom inspelade föreläsningar. I detta sammanhang tar han även upp att alla människor tar till sig information i olika takt och vid olika tillfällen. Han gör en förskjutning här när det kommer till "starka" och "svaga" elever. Om alla får ta till sig informationen i sin egen takt har alla en bättre chans till att bli en "stark" elev. Han menar även på att klassrummet kan användas till så mycket mer än vad det gör idag om vi ägnar oss åt aktivt lärande där fokus ligger på kreativitet, problemlösning och handledning, att vi därigenom kan höja kvaliteten på lärandet. 

Jag ska nog göra en djupdykning i vad (exakt vad, konkret) han menar med aktivt lärande. Jag har en idé om vad jag anser att aktivt lärande är. Undrar om vi har liknande syn på det?

torsdag 13 september 2012

Kreativitet vs grundkunskaper, eller?

Fredrik Svensson (skolutvecklare och fd rektor) länkar till ett klipp från Gomorron Sverige där han och journalisten Sharon Jåma pratar om framtidens skola . I klippet pratar Svensson om att Sverige ligger i topp när det kommer till kreativitet (samverkan, utveckla idéer, föra dialog) och att vi (i skolan) ligger lågt när det kommer till kunskaper om/fakta, alltså grundkunskaper (Pisa undersökningen). Vidare talar Svensson om att det idag finns en motsättning mellan kreativitet och grundkunskaper i vårat sett att se på kunskap, men att vi, för att nå en toppskola behöver vara bra på både och. Vi är redan bra på kreativitet, nu måste vi också bli bra på att ge våra elever grundkunskaperna. Det kommer ge en skola i världsklass. Klicka på länken. 


Det här synsättet tycker jag om. 

  

tisdag 11 september 2012

Att skapa jämn arbetsbelastning

Jag har provat på att göra en ny typ av terminsöversikt (bara för mig, inte för eleverna) där jag samlar alla kurser i en planering. Poängen med denna är att få översikt över när elevarbeten kommer in i olika kurser, så att jag kan skapa en jämna arbetsbelastning. Tanken är att sprida de arbetskrävande momenten till olika veckor, så att allt inte kommer samtidigt. Genom att jag kan återkoppla snabbt på elevarbeten blir eleverna också vinnare på min planering. Så här ser min terminsöversikt ut just nu. Elevarbeten som ska bedömas eller få återkoppling av mig har jag markerat med rött. Muntliga examinationer markeras med gult och andra arbetsintensiva insatser, exempelvis uppstart av nya arbetsmoment där jag måste föreläsa mycket är markerade med grönt.

För övrigt har jag också (för ett par år sedan) skrotat papperskalendern och kör googlekalender för hela slanten, i både mobil och dator. Det är fiffigt eftersom det då är enkelt att klipp-och-klistra från terminsöversikten till kalendern om jag vill (eller till en elevplanering eller lärplattform). Planering är a och o, eller vad säger du Malin?

Om hur vi lär oss bäst

Intressant länk om lärande, kopplat till forskning.

fredag 7 september 2012

En reflektion om regler i skolan

Det här med regler i skolan är svårt, tycker jag. Jag tycker att de är svåra att hålla (speciellt om de är detaljerade) och jag tycker att det hela tiden finns så mycket om och men, allt beror på, hela tiden. Det blir svårt som lärare att hålla efter dem och ibland även argumentera för dem och försvara dem. 

För några år sedan bestämde jag mig, jag bestämde mig för att om det är några saker jag har nolltolerans kring så är det kränkningar och förstörelse. Dessa saker har jag bra argument för och alla förstår dem. De är helt enkelt logiska, sunda och bra. 

Jag vill hålla fokus på innehållet, på kunskaperna. Jag har märkt att om jag gör just det så är det just det vi ägnar tiden åt. Det går knappt någon tid eller energi alls till ev. tillrättavisningar. Eleverna kan heller inte snurra bort mig i långa diskussioner om ev. regelbrott. Tiden används helt enkelt till det vi ska ägna den åt i skolan,  kunskap, innehåll och att lära sig saker. 

Här är vår skolas regler, jag har reflekterat kring dem under varje punkt.


TRIVSELREGLER


1. Ingen form av kränkande tilltal tillåts. (Är faktiskt otillåtet enligt lag - kallas då förolämpning - och kan ge böter. Se också skolans likabehandlingsplan på hemsidan.


Den här punkten är så klart inte förhandlingsbar. Om det bara är en regel man ska ha så är det den här.


2. Mobiltelefoner tillåts inte vara framme/påslagna/användas under lektionstid.


För mig får eleverna ha musik i öronen då många kan koncentrera sig bättre, då använder de mobiltelefonerna. Ibland ber jag dem även söka på något begrepp eller ord med hjälp av telefonen. Jag tar ett snack med eleven om mobiltelefonen stör henom så mycket att henom inte får något gjort på lektionen.

3. Lärarna stänger dörren när lektionen/genomgången börjar och släpper in sena elever när det passar.

Då de flesta av mina elever är studiesvaga, har svårt många gånger att få ihop sitt liv över huvud taget och att de har lång historik av skolk vill jag inte att de ska ha ett motstånd att komma på lektionerna. Jag vill att de ska känna att det är bättre att de kommer till lektionerna, även om det är försent. Jag försöker stävja sena ankomster med att ha intressanta och bra lektioner som de inte vill missa, samt att de när de kommer får be om ursäkt lite snyggt, smyga in utan att störa och ta ansvar själva för det de missat.

4. Läraren lånar inte ut material (papper, penna) till elever som inte har med sig detta till lektionen.

Då många av mina elever har svårt med att få med sig material, har jag alltid med material till lektionerna, jag har deras böcker och jag har en låda med lånepennor. Jag gör ingen stor grej av det här, de vet var sakerna finns och vi behöver inte ta någon tid till detta alls, utan materialet finns i klassrummet, så att vi kan börja jobba på en gång. Många av dessa elever har dessutom neuropsykiatriska funktionshinder och en av de svårigheter de har är just att komma ihåg vad de ska ha med sig.

5 Läraren inleder och avslutar lektionen med hela gruppen, för att bland annat ha möjlighet att se alla individer, visa på lektionen innehåll och struktur och se till att lektionssalen lämnas ren och prydlig.

Detta gör jag indirekt, många av dessa elever jobbar bäst på beting. De vet att om de arbetar snabbt, effektivt och noga får de gå när de är klara. Detta är en stor motivationshöjare för mina elever. Det handlar oftast inte om mer än 5-10 minuter, men ändå, det har effekt. Däremot får alla en individuell start och slut (om vi inte har gjort det i grupp) genom t.ex. att de ska skriva i sina reflektionsböcker eller att jag pratar med dem individuellt (säger hej då, frågar något etc.)


6. All rökning är strikt förbjuden på skolans område!


Den här punkten kan jag heller inte förhandla bort, så klart.

De regler Ann-Marie Körling tog upp och den poäng hon hade på den föreläsning vi hade med henne på förarbetsdagarna är verkligen på spiken. 
Ta hand om mig själv.Ta hand om dig.Ta hand om oss.Ta hand om denna plats. 

På John Steinbergs FB sida hittade jag den här länken: (Bloggaren Rebecca Alder har många tänkvärda tankar och funderingar kring regler i skolan.)
http://www.edutopia.org/blog/rules-routines-school-year-start-classroom-management

söndag 2 september 2012

Fortsättning på "Att mäta kunskaper om och sedan göra en formativ bedömning"

Jag ska nu skriva bra kommentarer till det prov eleverna gjorde i fredags som ska leda till synliggörande av deras egna lärande, att de blir medvetna om vad de kan och vad de ska/vill förbättra till på torsdag, då de får göra om provet. 

Jag hittade en intressant matris i boken Bedömning för lärande som kan vara till användning. Nu är min mobilkamera usel, så kvaliteten på fotot här nedan får jag be om ursäkt för. Jag har inte tänkt planka den här matrisen rakt av utan använda delar av den. 

Bedömning för lärande s95, Christian Lundahl, Nordstedts, 

Nu var det just "Kunskaper om" jag ville mäta, elevernas förmåga att observera och förklara, förmågan att hantera information och begreppslig förmåga. Jag vill även mäta kvantiteten av det de minns. Så här har jag tänkt "Kunskaper om - matris". Jag ska börja jobba med den snart och får se om den är användbar. Jag har även tänkt skriva kommentarer till deras svar på provet där jag skriver saker som till exempel:
(Plus) Du visar att du minns det mest grundläggande. 
(Pil) Du behöver visa att du förstår begreppen genom att ge egna exempel. 

Vad tror du Josefin, är jag helt ute och cyklar?

Se även: Att mäta kunskaper om och sedan göra en formativ bedömning
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...