lördag 15 december 2012

Vikten av en duktig lärare

I skolforskning talas det mer och mer om att läraren är en av de faktorer som påverkar elevernas skolresultat avsevärt. Skolverket gick ut för några dagar sedan med att betydelsen av begåvning för elevens resultat ska tonas ner och att det är kunniga engagerade lärare, höga förväntningar och elevens egen motivation och ansträngning som är avgörande för goda skolresultat. 
"Motivation, ansträngning, uthållighet och positiv självbild hos eleverna. Stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade lärare i skolan. Det är faktorer som bidrar till höga skolprestationer. Betydelsen av medfödd begåvning behöver tonas ner. Det är en viktig slutsats i en ny rapport från Skolverket." http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2012/medfodd-begavning-mindre-viktigt-for-toppresultat-1.187036
 I boken Bedömning för lärande ägnar Christian Lundahl ett helt kapitel åt att fokusera på läraren. Han hänvisar bland annat till PISA-studierna (s. 68) från 2006 där man kommit fram till att elevernas resultat i Sverige inte påverkas lika mycket av vilken skola de går i utan mer av vilka lärare de har. Skillnaderna i resultat mellan klasser på en och samma skola skilde sig mer från varandra än mellan olika skolor. Professor John Hattie har även han i sin forskning kommit fram till att läraren är den viktigaste faktorn när de kommer till elevernas resultat.
"Ett annat sätt att uttrycka effektskillnaden mellan lärare är att eleven med mycket bra lärare på 6 månader lär sig vad elever med de sämsta lärarna lär sig på två år (Hanushek, Kain et al. 2005, Rivkin, Hanushek & Kain 2005, Kane, Rockoff et al. 2006). Studierna visar också att de som tjänar mest på en effektiv lärare är de lägst presterande eleverna." s. 68 Bedömning för lärande, 2011, Christian Lundahl
 "I boken Visible Learning – A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achivement från 2009 redovisar utbildningsforskaren John Hattie – professor i pedagogik från Nya Zeeland – ett 15-årigt arbete med att på närmare 400 sidor sammanställa internationella forskningsresultat som visar vilka faktorer som bidrar till elevers resultat. Slutsatsen är att det inte är organiseringen av skolan som är avgörande. Det är läraren som är viktigast."  http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/05/10/gora-skillnad
 Vi lärare är viktiga, det har till och med forskarna börjat sätta ord på. Det är både skrämmande och härligt att ha denna vetskap. Jag påverkar alltså mina elevers resultat mycket, snacka om ansvar. Det är nästan så att man svimmar. Vetskapen gör mig mer peppad än rädd som tur är. 

Här ska undervisning utvecklas....

Och ni som bestämmer över skolan, se till att vi lärare får stöd att utvecklas så mycket som möjligt och se till att vi får de yttre förutsättningarna att lyckas, så att våra elever når så höga resultat som möjligt!

1 kommentar:

  1. Vilken BRA och viktig sammanfattning av lärarens roll via Lundahl, Hattie och Skolverket. Jag tycker att vetskapen om lärarens roll för elevers lärande är både sporrande och skrämmande, precis som du. Det faktum att vi, via bloggen och genom att hålla oss ajour med den senaste skolforskningen, utvärderar vår undervisning gör mig trygg i rollen. Om jag fått vetskapen från Hattie och Lundahl i min hand första dagen som lärare är jag inte säker på att jag skulle hanterat den på ett bra sätt.

    Det här med HÖGA FÖRVÄNTNINGAR på eleven tycker jag är det svåraste av allt. Att jag, på ett omedvetet sätt via subtila signaler, kan hjälpa eller stjälpa eleven genom mina förväntningar är något vi måste prata mer om i skolan. Vi måste hjälpa varandra att se potentialen i varje elev, varje lektion och vi måste våga ställa krav på eleverna. Lärarens roll för elevers lärande vill jag prata mer om!

    SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...