fredag 14 december 2012

Kommentarer till artikeln "Elever förlorar på felaktig betygssättning" av Per Måhl, Skolvärlden


Josefin, i den här artikeln skriver Pehr Måhl om missuppfattingar som finns i betygssystemet. Jag tycker att han belyser många saker jag gått och funderat på och som jag diskuterat med kollegor. 
"Det är inte bara förmågor utan också sakkunskaper som ska betygssättas – och inget hindrar att lärare använder olika provuppgifter för de olika betygen och erbjuder ”omprov”." 
"Valida examinationsuppgifter som bidrar till lärande utvecklas inte och används inte. "
Han tar även upp att det kan vara till en fördel att göra E-, C- och A- uppgifter på t.ex. prov och han understryker att eleven har rätt att komplettera sin bedömning genom omprov eller liknande. 

Jag tycker att vårt betygssystem är problematiskt för att elevens förmågor och sakkunskaper utvecklas under kursens hela gång. De första bedömningarna är näst intill oanvändbara i jämförelse med de bedömningar som görs senare i kursen. Det gäller här att man tänkt igenom de olika momenten och att man tänkt igenom vad som ska bedömas och NÄR det ska bedömas, för att eleven ska få ett så rättvist betyg som möjligt. Samtidigt kan inte allt bedömas de sista veckorna i kursen, det skulle också bli orättvist för eleven då all bedömning skulle ske samtidigt i alla kurser. 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/elever-forlorar-pa-felaktig-betygssattning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...