tisdag 11 december 2012

Ett gemensamt språk för lärare

Josefin, jag hittade ett så bra program på UR.se som handlar om den pedagogiska praktiken och framför allt den muntliga relationen man behöver skapa med sina elever. 
UR.se, Pedagogens retorik, Den muntliga relationen
Tina Kindeberg docent i pedagogik och retorik anser att vi måste ha ett gemensamt yrkesspråk och genom det kan vi utvecklas som lärare och då också utveckla vår undervisning. Hon säger att om man kan prata om sitt jobb, om man har ett välutvecklat språk om vad man gör, hur man gör och varför man gör på ett visst sätt, då får man också självförtroende och trygghet i sitt yrkesutövande, vilket gagnar alla. Med ett gemensamt språk kan man sätta ord på t.ex. händelser eller situationer, man kan då, genom språket titta på det utifrån, man får distans och kan analysera händelsen på ett professionellt sätt tillsammans med kollegor. 
Vidare talar Kindeberg om  att det finns en tradition i Sverige att inte tala om läraryrket, själva utövandet av yrket i klassrummet med eleverna. I stort har man ansett att det är en talang eller begåvning man föds med om man är duktig på sitt jobb som lärare eller ej. Hon poängterar att vi genom att skapa ett yrkesspråk skapar vår yrkesprofession och att vi genom detta kan utvecklas som pedagoger, tillsammans. Det handlar alltså inte om talang eller ej, utan om en profession och ett hantverk som vi måste prata om och öva på

I ämnet pedagogisk retorik bidrar pedagogik med kunskaper om fostran, utbildning och bildning i relation till våra styrdokument och  retoriken bidrar med kunskaper om etiska och känslomässiga dimensioner i språket. Genom att kombinera dessa två ämnen kan man utveckla den muntliga relationen som är så viktig i undervisningen.

När Kindeberg talar om hur man ska göra utgår hon från tre mänskliga villkor som läraren måste ta hänsyn till i undervisningen. 
1. Det biologiska villkoret svarar på frågan -Vad är ett vi? Vi vill alla bli sedda och bekräftade och för att bli det är vi beroende av varandra, vi är beroende av den grupp vi ingår i.  Hur vi lärare ser på den här frågan är avgörande för hur vi organiserar undervisningen. 
2. Det moraliska villkoret svarar på frågan- Vad gör vi när vi talar med varandra? Det här handlar om hur vi ser och bekräftar varandra i klassrummet. Känslor skapas med vad vi gör med orden. 
3.Det politiska villkoret svarar på frågan- Vad skapar vi när vi pratar med våra elever? De vanor och värderingar som skapas utifrån de val vi gör, alltså hur vi formar våra elever utifrån det biologiska och moraliska villkoren. 

Vidare talar Kindeberg om att eleven väljer att lyssna på oss eller inte. För att de ska lyssna på oss måste vi vara förebilder (förebildlighet), är vi det kommer eleverna vilja komma åt vår kunskap och det är då de väljer aktivt att lyssna. Kombinationen av ethos, patos och logos, alltså att väcka förtroende, känslor och att ha goda argument gör att eleverna väljer att lyssna. 

Att skapa ett gemensamt yrkesspråk är så viktigt. Jag blir glad och hoppfull för vår yrkesprofession när jag ser och hör att dessa diskussioner dyker upp mer och mer. Det är så härligt att man börjar se på yrket som ett hantverk som måste pratas om och övas på.   

http://larareemellan.blogspot.se/2012/08/reflektion.html


1 kommentar:

  1. Det är ju precis det här vi har pratat om vid flera tillfällen du och jag. Älskar när andra kloka människor formulerat välgrundade svar på mina frågor. Hurra!

    SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...