måndag 22 oktober 2012

Framgång i undervisningen (Skolinspektionen)

Josefin, 
Skolinspektionen har gjort en mycket intressant sammanställning av aktuell forskning kring vilka faktorer som påverkar undervisningen. Den är kort och snabbläst, det är värt tiden. Mycket av det vi diskuterat och tagit upp här på vår blogg, är saker de tar upp i publikationen. Det känns bra. 

En sammanfattning av framgångsfaktorerna

 • Lärarens insats är direkt avgörande för elevens lärande. 
 • Lärarens förmåga, engagemang och kompetens.
 • Läraren skapar goda relationer till sina elever. 
 • Läraren har ett synligt pedagogiskt ledarskap med en tydlighet i mål, innehåll och struktur.
 • Läraren återkopplar snabbt till eleven och arbetar aktivt med formativ bedömning.
 • Läraren följer upp tidigare aktiviteter.
 • Lärandemiljön i skolan är trygg, stödjande och uppmuntrande och kännetecknas av individanpassning, variation och utmaningar
 • Läraren ställer höga krav och förväntar sig alltid det bästa av eleven, samtidigt kan läraren balansera kraven mot den nivå eleven ligger på, så att utmaningarna och kraven blir lagom. 
 • Lärarens förmåga att skapa delaktighet och känsla av sammanhang.
 • Lärarens tillit till sin egen förmåga. 
 • Lärare som samverkar med andra lärare. 
 • De som är ansvariga för verksamheten t.ex. rektor och kommun skall ge läraren förutsättningar att lyckas med sitt arbete. Detta görs bl.a. genom resurser, ändamålsenliga lokaler, utrustning, kompetensutveckling, ledarskap och organisation. 
 • Rektor visar tilltro till läraren och ger läraren ett tydligt mandat. 
 • Rektor tar ansvar för under­visningens kvalitet.

"Lärandemiljön bör vara tillräckligt utmanande för att nå just bortom elevens rådande nivå och kapacitet. Framgångsrika lärandemiljöer bygger på ändamålsenliga förväntningar, tillit och förstärkande motivation för att bland annat utveckla elevens självupplevda kapacitet. Tilltro till elevernas förmåga är dock inte tillräckligt i sig, utan måste kombineras med ett aktivt stöd från lärarens sida. För höga förväntningar riskerar annars att leda till rädsla och överdriven press, vilket i sin tur tenderar att premiera ytlärande framför fördjupat lärande." sid 9-10

Det är bland annat den här boken Skolinspektionen har som grund till sin publikation. Den vill jag läsa! 

2 kommentarer:

 1. Vad intressant! För egen del identifierar jag två utvecklingsområden:

  1. "Läraren ställer höga krav och förväntar sig alltid det bästa av eleven, samtidigt kan läraren balansera kraven mot den nivå eleven ligger på, så att utmaningarna och kraven blir lagom." och 2. Läraren följer upp tidigare aktiviteter.

  Att balansera kraven på den nivå eleven ligger på är jättesvårt. Jag kämpar med det just nu. Har du några tips runt det?

  Att följa upp tidigare aktiviteter är något jag gör, men är lite slarvig med. Ofta börjar jag lektionen med att fråga vad vi gjorde förra lektionen, men jag är inte konsekvent. Jag är också usel på att följa upp läxor (vilket för övrigt har med min ambivalenta hålling till läxor att göra, men det är en annan historia). Här behöver jag tydligare struktur.

  Vad vill du utveckla hos dig?

  SvaraRadera
 2. Jag vill utveckla den formativa bedömningen... jag tycker att det är svårt... men jag tar myrsteg, ett i taget. Jag tar till ett verktyg efter ett annat ur boken Bedömning för lärande Lundahl...

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...