fredag 5 oktober 2012

Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan (Skolverket)


Här följer en sammanfattning av: Bedömning och betygssättning (Skolverkets allmänna råd)

“Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. När bedömning och återkoppling används på ett systematiskt sätt, väl integrerat i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande” (Förord, s. 4)

Ämnets syfte beskriver vad eleven ska ha möjlighet att utveckla genom undervisning i ämnet. Det beskriver sådant som inte ska betygssättas.

Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i ämnet.

Kunskapskraven utgår från de mål som kursen omfattar med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i förhållande till målen. Kunskapskraven används i betygssättningen.

Aktuella bestämmelser
 • Eleven har rätt till att få ledning och stimulans i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, så långt som möjligt.
 • Läraren ska samverka med andra lärare.
 • Läraren ska utnyttja all tillgänglig information i betygssättningen.
 • Eleverna ska informeras om de grunder på vilket betygssättningen görs och detta ska även ske fortlöpande. (framgångar och utvecklingsbehov)
 • Eleven och elevens vårdnadshavare har rätt att få fortlöpande information om elevens utveckling. Den som har satt betyget ska kunna motivera det, på begäran. Dokumentationen ska vara så tydlig och saklig som möjlig så att den lätt kan följas upp och lämnas vidare vid t.ex byte av skola, sjukdom eller byte av lärare.
 • Eleven ska få vara med och påverka utbildningen.
 • Eleven ska få fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar.
 • Skolarbetet ska vara så jämnt fördelat som möjligt, över arbetsveckan och skolåret.
 • Skolan ansvarar för att skaffa APL-platser till eleven på yrkesprogram och lämplig handledare skall utses.

Allmänna råd - Läraren bör..
 • tydliggöra vilka delar av ämnets syfte det aktuella arbetsområdet ska inriktas emot, hur det centrala innehållet ska användas i kombination med syftet i förhållande till kunskapskraven (målet är att eleven ska utvecklas så långt som möjligt)
  • detta görs genom dokumentation av planeringen. Planeringen i sin tur ger stöd att följa upp och utvärdera undervisningen och elevens kunskapsutveckling.
  • Syftet med planeringen är att skapa en struktur för undervisning och bedömning.
 • identifiera vilka delar av kunskapskraven bedömningen görs på och hur eleven ska visa sina kunskaper
 • formativt bedöma eleven fortlöpande (genom att visa på framgångar och utvecklingsbehov)
 • använda ändamålsenliga och varierade bedömningsformer
 • se till att eleven lär sig bedöma sina egna studieresultat och sina utvecklingsbehov (självbedömning och kamratrespons)
 • se till att eleven får tillräckligt med information om vilka kunskaper eleven ska lära sig och hur eleven ska visa dessa
 • tillsammans med eleverna planera genomförandet av undervisningen och hur det sedan ska bedömas
 • samordna planeringen av kunskapsredovisningar med andra lärare (en så jämn arbetsbelasting som möjligt.
 • tillsammans med andra lärare regelbundet analysera och diskutera olika elevprestationer i förhållande till kunskapskraven (likvärdig bedömning)

 • En elev som inte nått ett godkänt betyg har hen enligt gymnasieförordningen rätt till att gå om kursen eller genomgå en prövning i kursen.
 • Betyget ska spegla vilken kvalitet eleven har på sitt kunnande i slutet av kursen därför ska bedömning som gjort tidigt i kursen ifrågasättas och utvärderas igen.
 • APL - Arbetsplatsförlagt lärande
  • Informationsutbytet mellan skola och praktikplats måste ha tydliga rutiner
  • Det ska vara tydligt vilka kurser/delar av kurser som förläggs i praktik.
  • Handledaren ska vara väl informerad om vilka mål eleven ska uppnå under praktiken.
  • Läraren behöver få tydlig information från handledaren angående bedömning av eleven på praktiken.
  • Rektor behöver möjliggöra för läraren att ha kontakt med eleven och handledaren under APL.2 kommentarer:

 1. Vad bra att du sammanfattat dessa! Funderar hur jag skulle vilja visa punkterna för eleverna/kollegorna. En annan reflektion jag gör är att jag upplever att jag idag jobbar mot samtliga punkter (även om det finns utvecklingsområden), men att jag som nybakad lärare knappt gjorde något. Min professionalism hänger nära samman med påståendena ovan (snarare än fördjupade ämneskunskaper), tycker jag.

  SvaraRadera
 2. Intressant reflektion, vilken resa.

  Jag älskar att läsa Skolverkets olika publikationer, de gör att man blir trygg i sin yrkesutövning.

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...