fredag 5 oktober 2012

Bedömning för yrkesämnen


Jag sammanfattar här: Bedömning för yrkesämnen- dilemman och mjöjligheter (Skolverket) och Skolverkets hemsida: Bedömningsstöd för yrkesämnen
 • Det är elevens kunskaper i yrkesämnet som ska bedömas, dessa kunskaper ska leda till anställning och yrkesutövning. 
 • I bedömningen av ett yrkesämne krävs sammanhanget än mer, utan ett relevant och realistiskt sammanhang blir det svårt att bedöma yrkeskunskaperna.


 • Summativ och formativ är viktig i hela bedömningsprocessen.
 • Det finns fem grundläggande frågor man kan ställa sig när det kommer till bedömning: 
  1. Varför ska bedömningen göras?
  2. Vad ska bedömas?
  3. Vem ska göra bedömningen?
  4. Hur ska bedömningen gå till?
  5. När ska bedömningen ske?
 • Nyckelkvalifikationerna är (generella kvalifikationer oavsett yrke):
  • självständighet
  • förmåga att planera, organisera och lösa problem
  • förmåga att lära sig att lära
  • samarbete
  • kundkontakt
  • kommunikation
  • initiativkraft


 • Specifika yrkeskunskaper (Skicklighet inom yrkesområdet):
  • specifika arbetsuppgifter
  • yrkespraxis
  • arbetsprocesser
 • Det är viktigt att man tar in information av handledaren för att skapa en helhetsbedömning av eleven. Innan detta görs är det viktigt att man informerat handledaren om de uppgifter eleven ska utföra och vad som ska bedömas i dessa uppgifter.
 • Arbetsledaren värdesätter dessa kunskaper mer än alla andra
  1. ordningssinnet: hålla tider och följa regler
  2. samarbete och initiativtagande
  3. arbetsplanering, noggrannhet och problemlösning
  4. självstädnighet
 • Branschen anser att yrket i framtiden kräver:
  1. branschspecifika kunskaper
  2. baskunskaper (läsa, skriva och räkna)
  3. social kompetens (bemöta andras behov, samarbeta och kommunicera)
  4. interkulturell kompetens (öppen inställning till andra kulturer, kunna olika språk)
  5. analytisk kompetens (problemlösning och kritiskt tänkande)
  6. entreprenörskompeten (identifiera möjligheter och omsätta dem i handling)
  7. ledarkompetens


 • Det är viktigt att det finns ett gemensamt språk, en gemensam begreppsvärld där samtal förs med APL-platserna om yrkeutövandet. Vad som krävs och vilka arbetsuppgifter som utförs och med vilken kvalitet de ska utföras med.
 • Matriser är ett bra sätt att kommunicera bedömningen både till eleven och till praktikplatsen.
 • Bedömningssamtalet med eleven är det viktigaste i hela bedömningen.
 • Värdeorden behöver diskuteras, synliggöras och deifinieras mellan lärare, med handledare och elever. ( med säkerhet, god, tillfredsställande, med viss säkerhet, yrkesmässigt, noggrant m.m.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...