måndag 22 oktober 2012

Att återkoppla kunskapskrav i praktiken

Att återkoppla vilka kunskapskrav en elev uppnått genom en examination visade sig vara svårare än jag trott när jag skulle börja arbeta flitigt med återkoppling via matriser denna termin. Jag hade tänkt mig att eleverna först skulle få reflektera kring vilka kunskapskrav de själva tyckte sig ha uppnått och att de sedan skulle få återkoppling av mig. Så långt inga konstigheter. I teorin. För i praktiken blev det krångligare och ganska rörigt. Så här tänker jag göra nästa gång:

  1. Eleverna stryker under de kunskapskrav de tycker sig ha uppnått genom sin examination i en matris med alla kunskapskrav för kursen. Jag säger inget om vilka kunskapskrav det kan handla om utan hänvisar tillbaka till dokumentet med instruktionen för uppgiften som examinerats, där mål för uppgiften finns tydliggjorda.
  2. Eleverna får skriftlig återkoppling från mig där jag ringat in de kunskapskrav eleven uppnått genom sin examination, en summativ bedömning.
  3. Eleverna ringar in eller highlightar med överstrykningspenna de kunskapskrav hen uppnått.
  4. Eleven skriver en kort reflektion i sin skrivbok utifrån frågorna: Är du nöjd med din prestation på examinationen? Vad har du gjort bra och vad kan du göra bättre? Vad kan jag som lärare hjälpa dig med för att du ska utvecklas ännu mer?
  5. Matrisen med kunskapskrav för hela kursen (med understrykningar och ringar) viks ihop och stoppas in i skrivboken. Den skriftliga återkopplingen från mig får eleven ta hem om hen vill (en kopia finns hos mig).
  6. Jag kan se och utvärdera diskrepanserna mellan förväntat och faktiskt resultat och ta del av elevernas tankar om sin egen utveckling. Med lite tur blir vi alla något smartare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...