tisdag 28 augusti 2012

Förmågor enligt Jan-Olof Norell, Lärar fortbildning

På förarbetsdagarna hade vi fortbildning i hur man kan jobba med och tänka kring infärgning av programmen. Kursledaren hette Jan-Olof Norell och kom från Lärarfortbildning. Föreläsningen hette Ledmotiv för framgångsrik programutbildning genom samarbete över ämnesgränserna.

Han hade en intressant summering av förmågorna, som kan jämföras med Göran Svanelids "Big Five". De var, tagna direkt ur Jan-Olofs Power Point:

  • Observera: att beskriva, tolka, hitta mönster 
  • Förklara: att använda teorier, generalisera, analysera, dra slutsatser och tänka kritiskt
  • Känna: att göra personliga ställningstaganden, diskutera värden, leva sig in i andras situation, förmedla känslor
  • Handla och skapa: att vara kreativ, agera, att åtgärda brister, ta initiativ, genomföra
  • Kommunicera: att lyssna, samtala, argumentera, använda olika begrepp
  • Reflektera: att medvetengöra sitt eget lärande och tänkande, utvärdera, att göra perspektivbyten, komma till insikt
    • Förståelsen bildar ramen som gör det möjligt att använda dessa förmågor. 
    • Förmågor och förhållningssätt utvecklas alltid i ett sammanhang: Stoff, begrepp, verktyg och situation. Målet är förmågan, men stoffet behövs för att förmågan ska kunna utvecklas och användas. "THE BIG 5, enligt Göran Svanelid
De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.
Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa 
Metakognitiv förmågaTolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. 
Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. 
Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang." http://larareemellan.blogspot.se/2012/05/big-five.html
 Egentligen står det samma sak, men det är bara olika sätt att kategorisera dem på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...