onsdag 20 juni 2012

Så kan studieravbrott från gymnasiet minskas


SKL har undersökt vad som bidrar till att färre elever hoppar av gymnasiet. Här är vad de kom fram till: 
"1. På framgångsrika skolor bemöter skolpersonalen eleven på ett positivt och förtroendefullt sätt, man tror på elevernas förmåga och betraktar dem som unika och likvärdiga individer
2. Tydliga mål och betoning på resultat gör skillnad för hur skolor lyckas med eleverna. Av stor vikt är att skolorna analyserar avbrott och genomför åtgärder för att elever ska klara av sina utbildningar.
3. Att eleverna går de gymnasieprogram som de känner starkt för och är motiverade att gå.
4. Kvalitet genom samarbete och delaktighet är också en gemensam framgångsfaktor på skolorna där personal lär av varandra och elever är delaktiga i utvecklingsarbetet samt att god samverkan med arbetslivet finns.
5. Den femte framgångsfaktorn handlar om förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov. Skolorna som intervjuas har rutiner och system för att tidigt upptäcka individuella behov. Det finns en stark betoning på närvaro i skolan. Här har elevhälsan en viktig roll för att kunna se helheten i elevernas situation." http://www.skolporten.se/nyheter/sa-kan-studieavbrott-fran-gymnasiet-minskas/
Det här är ju inte "rocket science", kan man ju tycka. Det är skönt att man med så enkla medel som ett trevligt bemötande och tydliga mål med betoning på resultat får eleverna att gå kvar i skolan. Små "mindshift" gör stora skillnader. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...