fredag 15 juni 2012

Min målbild runt formativ bedömning

Vid gårdagens fortbildning ombads vi formulera en målbild runt arbetet med formativ bedömning: Hur ser den önskade framtiden ut? Så här ser min målbild ut:
  1. Jag använder bedömning för lärande kontinuerligt i samtliga ämnen och kurser.
  2. Jag skiljer tydligt, i tid och rum, på när jag bedömer (formativt) och när jag sätter betyg (summativt)
  3. Jag använder bra frågor och begrepp vid formativ återkoppling till eleven.
Sista punkten är den som kommer kräva mest av mig och som jag kommer behöva arbeta mest med under kommande läsår. Viktiga byggstenar som kan hjälpa mig på vägen till mitt mål är projektgruppen för formativ bedömning, boken Bedömning för lärande av Christian Lundahl, material från gårdagens fortbildning och diskussioner i ämnesgrupperna. I ämnesgrupperna svenska och psykologi planerar vi att delge varandra elevexempel på olika betygsnivåer och exempel på bra kommentarer vid återkoppling, exempelvis.

Att-göra-lista under läsåret 2012/2013:
  • Arbeta med formativ bedömning från grunden i kurserna Psykologi 1, Psykologi 2a och Kommunikation.
  • Använda betygsmatriser där jag och eleven noterar vilka kunskaper eleven uppvisat. Matriserna stämmer vi sedan av mot varandra.
  • Använda loggböcker för elevreflektioner av typen Vad har du lärt dig i dag? Vad behöver du veta mer om? 
  • Använda quiz som grundläggande kunskapskontroll före examination.
  • Arbeta formativt kontinuerligt under ett delmoment och summativt när momentet slutexamineras.
  • Hämta inspiration genom kollegial reflektion  (i ämnes- och lektionsbesöksgrupp).
  • Utvärdera och reflektera i denna blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...