fredag 25 maj 2012

Kunskapsöversikt: Könsskillnader i skolprestationer och pojkar i utbildning

Fortsättning på Jakten på det jämlika klassrummet


Om pojkars prestation i skolan. 

"Sammanfattning

En del av vad det förväntas vara att vara pojke är ofta kopplat till prestation och tävling och ”vara bättre” än framför allt flickorna. Det är därför synd är att diskussionen om pojkar och pojkars identitet tar avstamp i just prestationer. Pojkars prestationer är särskilt viktigt att problematisera som en del av pojkars identitetsskapande, eftersom pojkar i relation till just utbildning kan få stora konsekvenser både för framtida män och ett framtida samhälle där män inte deltar i samma utsträckning som kvinnor på grund av avståndstagande från utbildning.
Diskussionen om pojkars låga skolprestationer visar på ett särskilt tydligt sätt att de ideal om pojkidentiteten som finns är motstridiga och svåra att leva upp till, på samma sätt som det är för flickor att leva upp till gällande ideala flickidentiteter. Det viktiga är därför att få upp dessa motstridigheter till ytan, diskutera dessa och tänka tillsammans med eleverna. Eftersom pojkar är så vana att få negativ uppmärksamhet är det verkligen tråkigt att något som kunde vara så bra för pojkar, det vill säga utbildning och kunskap, får denna negativa uppmärksamhet.
Det är dock självklart så, att när en grupp så tydligt utmärker sig i statistiken genom att riskera att inte få tillgodogöra sig lärande och utveckling i skolan, måste något göras. Att systematiskt initiera lärares könsmedvetna och didaktiska reflektion är ett bra sätt att börja förändrings- och utvecklingsarbetet.Skolprestationer/kunskapsoversikt könsskillnader i skolprestationer
Andra inlägg i vår blogg om samma ämne:
Olika skolprestationer mellan könen - vad beror det på?
Hur skapar jag ett jämlikt klassrum?
Antiplugg och rosa pedagogik


Tips på en bra länk:
https://www.facebook.com/pages/Genusskolanse/235254723155386Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...