söndag 13 maj 2012

The big five

Efter att ha läst ett inlägg i Öpedagogens blogg, läste jag en artikel ur Lärarnas tidning som Öpedagogen tipsade om. Den var skriven av min gamla favoritlärare från lärarhögskolan, Göran Svanelid. (Svanelid var en fantastisk lärare och inspiratör, all cred till honom. Jag hade turen att ha honom i många kurser under mina år på LHS.) Svanelid tar i artikeln upp vilka förmågor man ska lägga mest krut på i klassrummet, tagna ur Lgr11.


"Vilka är då de viktigaste förmågorna? Jag har funnit fem förmågor som jag har valt att kalla ”The Big 5”. Rangordningen utgår från de så kallade långsiktiga målen och kunskapskraven."
"THE BIG 5
De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.
Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa
Metakognitiv förmågaTolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.
Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang." 
 Tittar jag på hur jag jobbar i klassrummet så ägnar jag mycket tid åt att träna dessa förmågor. Ska jag vara självkritisk vill jag bli bättre på att träna eleverna i förmågan att hantera information och den kommunikativa förmågan. Förra året hade jag målet att bli bättre på att hålla i klassdiskussioner, att jag skulle bli bättre på att hålla diskussionen igång, få den mer nyanserad, få de 'blyga' eleverna att våga o.s.v. Jag har blivit bättre på det, men jag skulle vilja bli ännu vassare och skickligare på det. Samma sak gäller förmågan att hantera information, jag skulle behöva hitta någon bra kompetensutveckling här, för att uppdatera mig. 

Ps.
Jag har hittat så mycket bra och matnyttigt på Öpedagogens blogg. Jag blir så glad. 
I-pad i undervisningen, tips
Lotusdiagram
Elevrespons
Ds.

3 kommentarer:

 1. Väldigt bra tips! Efter vårt samtal om lotusdiagram är jag helt såld på det. Lotusdiagram + alignment = sant. Nästa termin skrotar jag terminsplaneringen och kör så istället när jag planerar kurser.

  Tanken runt de fem förmågorna är också intressant. Visst tränar jag alla, men förmåga att hantera information är en som får minst uppmärksamhet och begreppslig förmåga den som får mest. Jag börjar också fundera på hur jag tränar elevernas analysförmåga och tänker att jag ofta gör det genom modellinlärning, där analytiska elever visar vägen (genom att eleverna får göra analyser i grupp, exempelvis), men undrar om det finns klipskare sätt att göra det på. Hur gör du?

  SvaraRadera
 2. Angående träning av analytisk förmåga... hmmmm
  Jag måste fundera på den. jag vet att jag gör det, men hur och när gör jag det. Jag tror framför allt att det sker i de individuella inlämningsuppgifterna där jag ställer öppna stora frågor. Vid de tillfällena vet jag att jag går runt och läser medan de skriver och ger direkt feedback, jag ställer fler frågor och försöker få dem att vrida och vända på deras argument och deras analyser. Sen sker det ju i grupp och klassdiskussioner också, men där tycker jag inte att jag ser samma effekt. Det här ska jag fundera mer på.

  SvaraRadera
 3. Jag tror att jag tränat analytisk förmåga hos eleverna utan att synliggöra för dem att det är det vi tränar på. Nu när jag tänker efter är ju det lite synd. Öppenhet kanske kan ge tydlighet och större utveckling. Ofta är ju analytisk förmåga det som blir att knäcka gymnasiekoden för högre betyg (i alla fall i det gamla betygssystemet). I individuell feedback i formativ anda ger jag kommentarer och frågor tänkta att utveckla analys, precis som du eskriver, men jag förmedlar inte att det är analys jag är ute efter. Det vill jag ändra på framöver!

  SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...