onsdag 16 maj 2012

Att göra prov i grupp

Som sista moment i kursen Psykologi 1 lät jag eleverna göra prov i grupp på socialpsykologi. Jag hade tidigare gått igenom de teoretiska grunderna och viktiga begrepp till momentet och nu fick eleverna se This is England. Med hjälp av exempel från filmen fick de i uppgift att förklara och tillämpa begreppen de lärt sig och föra resonemang runt ledarskap, roller och normer utifrån vad de sett.

Jag delade in dem i grupper om 3-5 elever där alla hade uppnått samma betyg hittills i kursen. Jag gav dem instruktionen att de skulle hjälpas åt med svaren i gruppen och skriva ett gemensamt prov. Om de var oense fick de lov att notera flera olika svar i provet. Jag gick runt och lyssnade på dem medan de arbetade.

Efteråt kan jag konstatera att både eleverna och jag var nöjda med upplägget. Eleverna upplevde att pressen på dem minskade samtidigt som de tyckte att de fått visa vad de kunde. Ur ett lärarperspektiv kan jag konstatera att arbetsbördan minskade radikalt med bara sex prov att rätta, istället för 32, och att rundvandringen under provskrivandets gång gav mycket goda möjligheter att se vilka elever som inte bidrog med svar (och dessa elever tog jag en diskussion med direkt där och då och gav möjlighet till komplettering). Eventuellt kan skrivandet i grupp i sig också ha blivit ett lärtillfälle, genom diskussion med anda elever.

Prov i grupp kan nog fungera bra som examination i fler kursen än Psykologi 1, men kunskap om elevernas tidigare resultat och ambitioner tror jag är en viktig förutsättning.

1 kommentar:

  1. Det här ska jag göra som slutexamination i kursen människors miljöer. De ska få frågorna 1. Hur påverkas människor av, samt själva medverkar till, skapandet av kulturer och samhällen de lever i? 2. Hur skapas identiteter och hur formas de av sociala sammanhang? 3.Hur påverkas människor av sina levnadsvillkor när det kommer till t.ex. familj, generation, etnicitet och klass? Dessa frågor är omformulerade centrala innehåll i kursen.
    Bra idé, Josefin. Tack.

    SvaraRadera

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...